ჩაბარების ვადა:

15 სექტემბერი 2021, 14:00

სტატუსი:

დასრულებული

T10545 - ტენდერი უძრავ-მოძრავი ქონების დაზღვევის პროდუქტების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ტენდერს უძრავ-მოძრავი ქონების დაზღვევის პროდუქტების შესყიდვაზე.

 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 
 • აგეესების ქონების დაზღვევა 
 • აგეესების მარაგების დაზღვევა 
 • ნავთობბაზების ქონების დაზღვევა 
 • ნავთობბაზების მარაგების დაზღვევა 
 • მესამე პირთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა 
 • სან სტორსის მარკეტების ქონებისა და მარაგების დაზღვევა 
 • მესამე პირთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა - არასავალდებულო 

შემოთავაზებაში გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი კომპანიის: 

 • 2020 წელს ანაზღაურებული ზარალის ოდენობა; 
 • 2020 წელს მოზიდული პრემია; 
 • კაპიტალის ოდეობა 2021 წლის აგვისტოს მდგომარეობით; 
 • გადამზღვეველი კომპანიის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესახებ ინფორმაცია; 
 •  ამასთან გთხოვთ გაითვალისწინოთ ჩვენს მიერ დანართებში მოცემული მოთხოვნები და ასევე ის რომ ტენდერი შეიძლება მოიგოს რამოდენიმე კომპანიამ, სხვადასხვა წინადადებაზე.  

დეტალური ინფორმაცისთვის იხილეთ თანდართული ფაილები;

დაინტერესების შემთხვევაში წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა:

 • ფასის ცხრილი
 • ანგარიშსწორების პირობა
 • გამოცდილება აღნიშნული საქმიანობასში
 • რეკომენდაციები
 • საბუთები წარმოდგენილი უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში

კონვერტზე უნდა მიეთითოს:

 • ტენდერის დასახელება და ტენდერის ნომერი (რომელიც მინიჭებული აქვს ტენდერს)
 • თქვენი კომპანიის დასახელება
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (საკონტაქტო პირი, ტელეფონი, იურიდიული მისამართი)
 • მიმღების დასახელება (ტენდერების სამსახური)
 • ხელმოწერა და კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • მისამართი: ვაკე ჭავჭავაძის გამზ #34, პიქსელის შენობა, 6 სართული გალფის ოფისი;
 • სატენდერო წინადადების მიღების ბოლო ვადა: 15.09.2021 (14:00 PM)
 • გამარჯვებულად გამოცხადება კომპანია, რომელიც შემოგვთავაზებს საუკეთესო ფასს, ხარისხს გადაწყვეტილების დროს გათვალისწინებული იქნება რეკომენდაციები და გამოცდილება.

ტენდერების სამსახურის უფროსი:
სოსო ქარსელაძე 
მობ: 577 00 49 49
ელ.ფოსტა: s.karseladze@gulf.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები
 • 66700000 გადაზღვევის მომსახურებები