ჩაბარების ვადა:

15 სექტემბერი 2021, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T10627 - RFQ-PR_00166407 Final External Evaluation Service for the project


ტენდერის აღწერილობა:

ლდს იწვევს რეგისტრირებულ კომპანიებს და დაინტერესებულ პირებს.

დეტალური ინფორმაცია მოთხოვნილ სერვისზე, გთხოვთ იხილეთ EU4youth Final Evaluation ToR.

 • შემოთავაზების ნომერი: PR_00166407
 • გამოცხადების თარიღი: 2021 წლის 13 სექტემბერი
 • წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 15 სექტემბერი
 • დახურვის დრო: 17:00

მოთხოვნილი დოკუმენტაცია:

 • ლტოლვილთა დანიის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში გთხოვთ, წარმოადგინოთ:
 • ფას(ებ)ის კვოტირების სრულად შევსებული, ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული ფორმა (RFQ).
 • მომწოდებლის ქცევის კოდექსი/Supplier Code of Conduct - ხელმოწერილი.
 • მომწოდებლის რეგისტრაციის ფორმა/ Supplier profile Registration Form - შევსებული და ხელმოწერილი.
 • ხელშეკრულების ზოგადი პირობები - გაეცანით.

ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოთ ელექტრონული ფოსტით (ი-მეილით) შემდეგ მისამართზე: rfq.geo.tbs@drc.ngo არა უგვიანეს 15.09.2021, 17:00 და თემის ველში  მიუთითოთ შემოთავაზების ნომერი PR_00166407 და დასახელება.

ტენდერის კატეგორია:

 • 71300000 საინჟინრო მომსახურებები
 • 71200000 არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 73300000 კვლევისა და განვითარების დაპროექტება და განხორციელება