ჩაბარების ვადა:

1 ოქტომბერი 2021, 16:00

სტატუსი:

დასრულებული

T10657 - ტენდერი ავტომანქანების დაზღვევაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს “პროკრედიტ ბანკი” განვითარებაზე ორიენტირებული კომერციული ბანკია, რომელიც საუკეთესო მომსახურებას სთავაზობს მცირე და საშუალო საწარმოებსა და ფიზიკურ პირებს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი პარტნიორობა და საბანკო მომსახურების მიღება ელექტორნული სერვისების გამოყენებით.  „პროკრედიტ ბანკი“ საქართველოში 1999 წლიდან ფუნქციონირებს. ბანკს საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-ის მიერ მინიჭებული აქვს BB+ რეიტინგი, რომელიც საქართველოში ყველაზე მაღალი შესაძლო რეიტინგია.  „პროკრედიტ ბანკი“ საერთაშორისო პროკრედიტ ჯგუფის წევრია, რომელიც ძირითადად წარმოდგენილია აღმოსავლეთ ევროპის გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებსა და გერმანიაში. ჯგუფის დამფუძნებელია პროკრედიტ ჰოლდინგი (მაინის ფრანქფურტი, გერმანია). პროკრედიტ ჰოლდინგსა და პროკრედიტ ჯგუფს ზედამხედველობას უწევს ფინანსური საზედამხედველო ორგანო (BaFin), რომელიც პროკრედიტ ბანკების სანდოობისა და სტაბილურობის გარანტია.

სს “პროკრედიტ ბანკი” აცხადებს ტენდერს ავტომანქანების დაზღვევაზე.

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ:

 • მანქანების სია საბაზრო ღირებულები არეალის მითითებით
 • სააპლიკაციო ფორმა;
 • ფასების ცხრილი (ტენდერში მონაწილე კომპანიამ უნდა შემოგვთავაზოს  ტარიფი ცხრილში მითითებული პირობების გათვალისწინებით)

დაინტერესებულმა პირებმა დალუქულ კონვერტში უნდა წარადგინონ:

 • ფასები თანდართული ცხრილის მიხედვით.
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • შევსებული და ხელმოწერილი სააპლიკაციო ფორმა (იხ.თანდართულ ფაილში);  
 • ელექტრონულ მატარებელზე (СD დისკი, მეხსიერების ბარათი) ჩაწერილი სადაზღვევო პირობების და კონტრაქტის ელექტრონული ვერია. 

ტენდერის მოთხოვნები:

 • პოლისით უნდა იფარებოდეს დაზღვევა ყველა ძირითადი რისკებისგან (მათ შორის სტიქიური უბედურება და ცალკეული აქსესუარების დაფარვა)
 • უფლებამოსილ მძღოლად უნდა ჩაითვალოს პროკრედიტ ბანკის ყველა სრულწლოვანი თანამშრომელი/ სერვის კონტრაქტორი, რომელსაც გააჩნია მოქმედი მართვის მოწმობა   
 • დაზღვევის არეალი საქართველო. 

გთხოვთ, დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ:

 • თქვენი კომპანიის დასახელება;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი და ელ.ფოსტა);
 • ტენდერის დასახელება;
 • მიმღები განყოფილების დასახელება: შესყიდვების ქვეგანყოფილება
 • წარწერა: ”კონფიდენციალურია”;
 • გთხოვთ მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • შემოთავაზების შემოტანის ბოლო ვადაა:  1 ოქტომბერი 2021 წელი 16:00 საათამდე
 • სატენდერო წინადადება მოგვაწოდეთ შემდეგ მისამართზე: ალ. ყაზგების გამზ. 21 და განათავსეთ ბანკის პირველ სართულზე არსებულ ტენდერების ყუთში;
 • ტენდერში მონაწილე კომპანია ვალდებულია, პროკრედიტ ბანკის საიტზე (www.procreditbank.ge) გაიაროს რეგისტრაცია (დაადასტუროს ტენდერში მონაწილეობის მიღება). 

აღნიშნული მომსახურების კონტრაქტისთვის გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია გახსნას ანგარიში პროკრედიტ ბანკში 

ტექნიკურ/ტენდერის  საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მიმართოთ:
დავით ტაბიძე 
ადმინისტრაციის ქვეგანყოფილება 
ს.ს. ”პროკრედიტ ბანკი”,
სათაო ოფისი, ალ.ყაზბეგის 21
ტელ.: (+995 32) 2202222 (1585) 
E-mail: d.tabidze@procreditbank.ge

რუბენ კაზაროვი
შესყიდვების ქვეგანყოფილება
ს.ს. ”პროკრედიტ ბანკი”,
სათაო ოფისი, ალ.ყაზბეგის 21
ტელ.: (+995 32) 2202222 (1571) 
E-mail: tenders@procreditbank.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები
 • 66700000 გადაზღვევის მომსახურებები