ჩაბარების ვადა:

12 ოქტომბერი 2021, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T10813 - ბაზრის კვლევა ხის და კერამიკის სანათებზე

ბაზრის კვლევის აღწერილობა:

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ბაზრის კვლევას ხის და კერამიკის სანათებზე. მონაწილეობისთვის და დეტალური ინფორმაცის მისაღებად საჭიროა დაინტერესებულმა კომპანიამ რეგისტრაცა გაიროს ბანკის შესყიდვების პორტალზე (SAP Ariba).

რეგისტრაციისთვის მიმართეთ:
თეონა ფიცხელაური
tpitskhelauri@bog.ge
577 52 42 35  

ძირითადი მოთხოვნები:

  • კვლევა ცხადდება ხის და კერამიკის სანათების დასამზადებლად ბაზარზე არსებული შესაძლებლობების მოსაკვლევად. 
  • ბანკი დაამუშავებს მიღებულ შემოთავაზებებს, დააზუსტებს მოთხოვნებს და გამოაცხადებს ტენდერს, მეტად მისაღები შეთავაზების მიხედვით.
  • გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ წინამდებარე ბაზრის კვლევის გამოცხადება არ ავალდებულებს ბანკს რომელიმე პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმებას, ამასთან ბანკი იტოვებს უფლებას კვლევის ჩატარების შედეგად, დამატებითი ფასთა გამოკითხვის / ტენდერის გამოცხადების გარეშე, ხელშეკრულება გააფორმოს ერთ ან რამოდენიმე მომწოდებელთან თავისი შეხედულებისამებრ
ერთი ცალი ხის სანათის ღირებულება
ჯამური ღირებულება (700 ცალი)
წარმოების ვადა
ტექნიკური მახასიათებლები
 
 
 
 

 

ერთი ცალი კერამიკის სანათის ღირებულება
ჯამური ღირებულება (700 ცალი)
წარმოების ვადა
ტექნიკური მახასიათებლები
 
 
 
 

 

სანათების შესახებ ინფორმაცია:

  • ხის და კერამიკის სანათი უნდა იყოს იგივე პარამეტრების რაც ფოტოზეა აღნიშნული, ვიზუალური მხარე არ არის ზუსტი და შეიძლება შეიცვალოს მინიმალურად.
  • აბაჟური უნდა იყოს სრულფეროვანი პრინტით, რომელსაც ბანკი მიაწვდის ვენდორს.

მომწოდებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

  • ბაზრის კვლევაში მონაწილე კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს ნიმუში(ები) გამოცხადებიდან მაქსიმუმ 2 კვირის ვადაში. მოწოდებული ფასი ნიმუშის გარეშე არ განიხილება.
  • ნიმუშები უნდა მოგვაწოდოთ გაგარინის 29ა-ში

ტენდერის კატეგორია:

  • 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები