ჩაბარების ვადა:

15 ოქტომბერი 2021, 18:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T10835 - სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“- ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობისთვის მშენებლობის პროექტის მომზადება და მშენებლობის ნებართვის მისაღებად სჭირო სრული საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“ აცხადებს ტენდერს ქ. ზუგდიდში, (ს.კ.43.31.73.088), შ.პ.ს. „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“- ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობისთვის მშენებლობის პროექტის მომზადება და მშენებლობის ნებართვის მისაღებად სჭირო სრული საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე.

კონკრეტული დავალება:

I ეტაპი: (გაპი)

 • წინა საპროექტო კვლევის ჩატარება;
 • საპროექტო ტერიტორიის და მისი საკადასტრო საზღვრებიდან 50 მ-იანი პერიმეტრის ტოპოგადაღება;
 • საპროექტო ობიექტის ესკიზის მომზადება;
 • არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალის მომზადება;
 • ბანერის მომზადება;
 • ტაქსაცია (ტერიტორიაზე არსებული ხე- ნარგავების კვლევა).

II ეტაპი: (სრული საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება მიწის ნაკვეთზე გაცემული გაპის საფუძველზე

 • სამშენებლო ტერიტორიის გეოლოგიური კვლევა;
 • გეოლოგიური კვლევის შედეგის საექსპერტო შეფასება;
 • არქიტექტურული პროექტის მომზადება;
 • საექსპერტო შეფასება პროექტის 41 დადგენილებასთან შესაბამისობაზე;
 • კონსტრუქციული პროექტის მომზადება;
 • კონსტრუქციული პროექტის საექსპერტო შეფასება;
 • ტექნოლოგიური პროექტის მომზადება;
 • ტექნოლოგიური პროექტის საექსპერტო შეფასება;
 • საინჟინრო ქსელების პროექტის მომზადება;
 • ტერიტორიის გამწვანების პროექტის მომზადება;
 • მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გეგმის შედგენა;
 • საგზაო მოძრაობის სქემის მომზადება და შეთანხმება მუნიციპალიტეტის საპატრულო და ტრანსპორტის სამსახურებთან;
 • დემონტაჟის პროექტის მომზადება (საჭიროების შემთხვევაში); 13. არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალის მომზადება; 14. ბანერის მომზადება.

მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ:

მსგავსი პროექტების მომზადების მინიმუმ ხუთწლიანი გამოცდილება და არანაკლებ 5 შესრულებული პროექტი, რომლებზეც გაცებულია მშენებლიბის ნებართვა, აშენებულია ობიექტები პროექტების შესაბამისად და ფუნქციონირებს;

 • გადახდის პირობები: ავანსი 50%;
 • ტენდერის ვადები: 7 კალენდარული დღე;
 • ხელშკრუილების ვადები: 60 სამუშაო დღე;
 • საგარანტიო პირობები: გამოცდილების მინიმუმ ხუთწლიანი გამოცდილება;

სხვა: ჩამოთვლილ დოკუმენტაციას შესაძლოა დაემატოს სხვა რაიმე პუნქტი, კონკრეტული მუნიციპალიტეტების შესაბამისი სამსახურების ან და გაპის მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე. საკონაქტო პირი ლევან ინასარიძე ტ. 514377117

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის, 15 ოქტომბერი, 18:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო პირი: ლევან ინასარიძე
მობ: 514377117

ტენდერის კატეგორია:

 • 71300000 საინჟინრო მომსახურებები
 • 71200000 არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  11 ოქტომბერი 2021 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა