ჩაბარების ვადა:

20 ოქტომბერი 2021, 23:00

სტატუსი:

დასრულებული

T10851 - კოსმეტიკის სალონის ბიზნესისთვის შესასყიდი საგრანტო ნივთების ფასთა კ(ვ)ოტირება

ფასთა გამოკითხვის აღწერილობა:

„ლტოლვილთა დანიის საბჭო იწვევს დაინტერესებულ, რეგისტრირებულ კომპანიებს კოსმეტიკის სალონის ბიზნესისთვის შესასყიდი საგრანტო ნივთების ფასთა კ(ვ)ოტირებაზე.

შესასყიდ ნივთებზე დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ დანართში Annex A1 and A2

  • შემოთავაზების ნომერი:  PR_00170116
  • გამოცხადების თარიღი: 2021 წლის 12 ოქტომბერი
  • წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 20 ოქტომბერი
  • დახურვის დრო: 24:00

მოთხოვნილი დოკუმენტაცია:
ლტოლვილთა დანიის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში გთხოვთ, წარმოადგინოთ:

  • ფას(ებ)ის კვოტირების სრულად შევსებული, ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული ფორმა (RFQ).
  • დანართი A1- A2 მოთხოვნილი დანადგარების დეტალური სპეციფიკაცია, დღგ-ს ჩათვლით - ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული;
  • მომწოდებლის ქცევის კოდექსი - ხელმოწერილი.
  • მომწოდებლის რეგისტრაციის ფორმა - შევსებული და ხელმოწერილი.
  • ხელშეკრულების ზოგადი პირობები - გაეცანით.

ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოთ ელექტრონული ფოსტით (ი-მეილით) შემდეგ მისამართზე: rfq.geo.zug@drc.ngo არა უგვინეს 20.10.2021  24:00 და თემის ველში  მიუთითოთ შემოთავაზების ნომერი PR_00170116 და კომპანიის დასახელება.

კითხვების შემთხვევაში, შეგიძლიათ წერილობით გააგზავნოთ თქვენი შეკითხვები შემდეგ ელ-ფოსტის მისამართზე: ekaterine.tchotchua@drc.ngo

ტენდერის კატეგორია:

  • 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები