ჩაბარების ვადა:

23 ნოემბერი 2021, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T11210 - Procurement of IT equipment

ტენდერის აღწერილობა:

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით შპს. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) საქმიანობას ეწევა გერმანია-საქართველოს განვითარების თანამშრომლობის სფეროში. 

დაგეგმილი გვაქვს შევისყიდოთ შემდეგი საქონელი საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიისგან დანართი 1 - ის შესაბამისად. 

ინტერესის შემთხვევაში გთხოვთ 23.11.2021 -ის 17:00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება ამობეჭდილი სახით, დახურულ კონვერტში, შემდეგ მისამართზე:

GIZ-ის საქართველოს ოფისი 
რუსთაველის 42 / გრიბოედოვის 31ა 0108 თბილისი, III სართული 

დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება.

გთხოვთ შემოთავაზება მოგვაწოდოთ ინგლისურ ენაზე, ეროვნულ ვალუტაში. სხვა ვალუტაში წარმოდგენილი შემოთავაზებები არ მიიღება. 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ 2013 წლის მაისიდან სსკ–ს 168-ე მუხლის მე–4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება სარგებლობს გადასახადებისგან გათავისუფლებით (დღგ, აქციზი, იმპორტის გადასახადი) და შესაბამისად წარმოდგენილი ფასი არ უნდა შეიცავდეს მოცემულ გადასახადებს. 

გთხოვთ კონვერტზე მიუთითოთ შემდეგი:

 • ფირმის სრული სახელწოდება 
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, საკონტაქტო პირი)
 • ფირმის მისამართი
 • ტენდერის დასახელება - “Procurement of IT equipment”
 • წარწერა ,,კონფიდენციალურია“
 • გთხოვთ მოაწეროთ ხელი დალუქვის ადგილზე.
 • მიუთითეთ შემდეგი მისამართი:
  - GIZ-ის რეგიონალურ ბიუროს სამხრეთ კავკასიაში
  - რუსთაველის 42 / გრიბოედოვის 31ა, 0108 თბილისი 
 • ასევე მიუთითეთ კონვერტზე პროექტის ნომერი: 19.2204.6-004.00 
 • ტენდერის ნომერი: 91157885 

გთხოვთ შემოთავაზება დაიტანოთ თქვენი ორგანიზაციის ლოგოიან თავფურცელზე, დასვათ ბეჭედი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ხელმოწერა. 

შემოთავაზებაში მითითებული უნდა იყოს: 

 • შეკვეთის შესრულების ვადები
 • შემოთავაზების მოქმედების ვადა

შეკითხვები პროცედურული თუ ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ტენდერის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა, შეკითხვების მოდულის გამოყენებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის და წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას. 

წესების დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება თქვენი შემოთავაზება არ იქნას განხილული.შემოთავაზებების შეფასება სავარაუდოდ დასრულდება 26.11.2021-სთვის. დაკავშირება მოხდება მხოლოდ გამარჯვებულ კომპანიასთან.

ტენდერის კატეგორია:

 • 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

სატენდერო დოკუმენტაცია