ჩაბარების ვადა:

1 დეკემბერი 2021, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T11252 - ტენდერი სხვადასხვა დანიშნულების აქტივების (გარდა კავშირგაბმულობის მოწყობილობებისა) ინვენტარიზაციის ჩატარებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ვიონი საქართველო იწყებს ტენდერს სხვადასხვა დანიშნულების აქტივების (გარდა კავშირგაბმულობის მოწყობილობებისა) ინვენტარიზაციის ჩატარება საქართველოს ყველა რეგიონში დამკვეთის მიერ მითითებული ლოკაციების მიხედვით, მათ შორის კომპანიის საწყობებში

ყველა დაინტერესებულმა სუბიექტმა უნდა წარმოადგინოს თანდართულ ფაილში მითითებული ინფორმაცია.

გთხოვთ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია მოგვაწოდოთ არაუგვიანეს 01.12.2021 (18:00 სთ) ელ-ფოსტაზე: VKakuliya@beeline.ge

შეკითხვებით გთხოვთ მიმართოთ:
ვლადიმერ კაკულიას
მობ +995 5 97 97 03 

ტენდერის კატეგორია:

  • 48200000 ქსელების, ინტერნეტისა და ინტრანეტის პროგრამული პაკეტები
  • 32300000 ტელედა რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიოან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა
  • 32500000 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები
  • 35700000 სამხედრო ელექტრონული სისტემები

სატენდერო დოკუმენტაცია