ჩაბარების ვადა:

30 ნოემბერი 2021, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T11255 - Office Furniture

ტენდერის აღწერილობა:

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით შპს. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) საქმიანობას ეწევა გერმანია- საქართველოს განვითარების თანამშრომლობის სფეროში. 

დაგეგმილი გვაქვს შევისყიდოთ შემდეგი საქონელი დანართი 1 - ის შესაბამისად. 

ინტერესის შემთხვევაში გთხოვთ 30.11.2021 -ის 17:00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება ამობეჭდილი სახით, დახურულ კონვერტში, შემდეგ მისამართზე: 

 • GIZ-ის ოფისი საქართველოში
  რუსთაველის 42 / გრიბოედოვის 31ა, მე-3 სართული 0108 თბილისი 

დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება. 

გთხოვთ შემოთავაზება მოგვაწოდოთ ინგლისურ ენაზე, ეროვნულ ვალუტაში. სხვა ვალუტაში წარმოდგენილი შემოთავაზებები არ მიიღება. 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ 2013 წლის მაისიდან სსკ–ს 168-ე მუხლის მე–4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება სარგებლობს გადასახადებისგან გათავისუფლებით (დღგ, აქციზი, იმპორტის გადასახადი) და შესაბამისად წარმოდგენილი ფასი არ უნდა შეიცავდეს მოცემულ გადასახადებს და ეს მითითებული უნდა იყოს შემოთავაზებაში. 

გთხოვთ შემოთავაზებაში მიუთითოთ ფასი განბაჟების გარეშე. გთხოვთ კონვერტზე მიუთითოთ შემდეგი: 

 • ფირმის სრული სახელწოდება 
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, საკონტაქტო პირი)
 • ფირმის მისამართი
 • ტენდერის დასახელება - Office Furniture ''
 • წარწერა ,,კონფიდენციალურია“
 • გთხოვთ მოაწეროთ ხელი დალუქვის ადგილზე.
 • აგრეთვე მიუთითოთ შემდეგი მისამართი:
  GIZ-ის ოფისი საქართველოში რუსთაველის 42 / გრიბოედოვის 31ა 0108 თბილისი

ასევე მიუთითეთ კონვერტზე პროექტის ნომერი: 03.9207.6-001.00 და ტენდერის ნომერი: 91158147 

გთხოვთ შემოთავაზება დაიტანოთ თქვენი ორგანიზაციის ლოგოიან თავფურცელზე, დასვათ ბეჭედი და ხელმოწერა.
შემოთავაზებაში მითითებული უნდა იყოს: 

 • შეკვეთის შესრულების ვადები
 • შემოთავაზების მოქმედების ვადა

შეკითხვები პროცედურული თუ ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ტენდერის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა, შეკითხვების მოდულის გამოყენებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის და წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას.

წესების დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება თქვენი შემოთავაზება არ იქნას განხილული. შემოთავაზებების შეფასება სავარაუდოდ დასრულდება 03.12.2021-სთვის.
დაკავშირება მოხდება მხოლოდ გამარჯვებულ კომპანიასთან.

ტენდერის კატეგორია:

 • 39100000 ავეჯი

სატენდერო დოკუმენტაცია