ჩაბარების ვადა:

25 იანვარი 2022, 18:00

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T11774 - ტენდერი ჰესი #1-დან ჰესი #3-ში სარეზერვო ძალოვანი ტრანსფორმატორის ТДЦ-80 мВА-ს (საქ. #7704) გადატანა (ტაკელაჟი), დაყენება და გამოცდაზე

სატენდერო წინადადებების მიღება დაწყებულია. შეთავაზების ატვირთვისათვის, გთხოვთ გადახვიდეთ "შეთავაზების" ტაბში.

ტენდერის აღწერილობა:

შპს
ვარციხე 2005“ – (ვარციხის ჰიდროელექტროსადგური) აცხადებს ტენდერს ჰესი #1-დან ჰესი #3-ში სარეზერვო ძალოვანი ტრანსფორმატორის ТДЦ-80 мВА- (საქ. #7704) გადატანა (ტაკელაჟი), დაყენება და გამოცდაზე.

მომსახურების დეტალები გთხოვთ იხილოთ დანართში (ტექნიკურ დავალებაში).

საკონკურსო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:

 • კომპანიის დასახელება, საკონტაქტო ინფორმაცია, საბანკო რეკვიზიტები;
 • სახელმწოფო და საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობის ასლი (ქართული კომპანიებისთვის);
 • ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების განხორციელების შესახებ;
 • ფასთა ცხრილი, საქართველოში მოქმედი ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, მათ შორის დღგ.
 • ანგარიშსწორების პირობები

წარმოდგენილ წინადადებაში, გთხოვთ, მიუთითოთ ტენდერის ნომერი და დასახელება: ჰესი #1-დან ჰესი #3-ში სარეზერვო ძალოვანი ტრანსფორმატორი ТДЦ-80 мВА- (საქ. #7704) გადატანა (ტაკელაჟი), გამოცდა და დაყენება.

საკონკურსო წინადადება არ მიიღება და შესაბამისად არ დაიშვება შეფასებაზე, თუ პრეტენდენტი დადგენილ ვადაში არ წარმოადგენს სატენდერო განცხადებით მოთხოვნილი ყველა ინფორმაციას.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე:  www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულუნდა იქნას www.tenders.ge -ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 25 იანვარი, 18:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: დოლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოგზავნილი იქნას საწარმოს ელექტრონულ მისამართზე: chancellery@vhpp.ge

საკონტაქტო პირები:
შპს "ვარციხე 2005"-ის გენ.დირერქტორის მოადგილე ტექნიკურ საკითხებში:

ალექსანდრე ყაველაშვილი
მობ: 577 555 420
ელ. ფოსტა: a.kavelashvili@vhpp.ge

შპს "ვარციხე 2005"-ის ტექნიკური განყ-ბის ინჟინერი ინვესტიციების საკითხებში:
გიორგი ზალიკიანი
მობ: 577 555 467
ელ. ფოსტა: g.zalikiani@vhpp.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 31100000 ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  12 იანვარი 2022 დრო 12:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა