ჩაბარების ვადა:

21 იანვარი 2022, 17:00

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T11778 - ტენდერი თერმული ქაღალდის შესყიდვაზე

სატენდერო წინადადებების მიღება დაწყებულია. შეთავაზების ატვირთვისათვის, გთხოვთ გადახვიდეთ "შეთავაზების" ტაბში.

ტენდერის აღწერილობა:

"შპს ბს/2 ჯორჯია" აცხადებს ტენდერს თერმული ქაღალდების შესყიდვაზე.

თერმული ქაღალდი- ( თერმული ლენტი-სპეციფიკაცია:

 • სიგრძე - 400 .
 • სიგანე - 80 მმ.
 • გრამაჟი - 55 გრ.
 • გულანის ხვრელის დიამეტრი - 25 მმ.

რაოდენობა 1000 .

მოწოდება უნდა განხორციელდეს 3 ეტაპად, 60 დღეში ერთხელ შეკვეთების საფუძველზე.

გადაწყვეტილების მიღებამდე სავალდებულოა პროდუქციის სატესტოდ მოწოდება. 

სატენდერო პირობებიტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული შემდეგი დოკუმენტაცია (PDF ფორმატის ფაილები); ფასები დაფიქსირებული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში, დღგ-ს და კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით; ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს პროდუქციის ადგილზე მოწოდება;

 • დანართი N1- კომპანიის რეკვიზიტები;
 • დანართი N2- ფასების ცხრილი

ტენდერში გამარჯვების კრიტერიუმია-ღირებულება;

გამარჯვებულად მიიჩნევა და ხელშეკრულება დაიდება იმ მონაწილესთან, რომელიც წარმოადგენს უკეთეს ფასს და დააკმაყოფილებს სატენდერო ტექნიკურ მოთხოვნებს;

დამკვეთის მიერ შესაძლებელია შეწყდეს ტენდერი, შესაბამისი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში, რაზეც აუცილებლად ინფორმირებული იქნება ყველა მონაწილე;

ასევე დამკვეთი იტოვებს უფლებას ტენდერი სცნოს ანულირებულად თუ ტენდერში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ერთი კომპანია;

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზებები უნდა აიტვირთოს შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 21 იანვარი, 17:00 სთ.
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

კითხვებზე დაუკავშირდით:
ლევან ტყაბლაძე
მობ: +995 577 325955
ელ. ფოსტა: levan.tkabladze@bs2.lt

ტენდერის კატეგორია:

 • 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები
 • 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  19 იანვარი 2022 დრო 08:00
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა