ჩაბარების ვადა:

20 იანვარი 2022, 15:00

სტატუსი:

დასრულებული

T11813 - ტენდერი ხელის სადეზინფექციო ხსნარის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ,,ჯეო სეიფთი“ აცხადებს ტენდერს ხელის სადეზინფექციო ხსნარის შესყიდვაზე.

 • ხელის სადეზინფექციო ხსნარი 5 ლიტრიანი - 300 ერთეული (სპირტის შემადეგნლობა 70 %)

ხელშეკრულების პირობები:

 • ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება კონტრაქტი რომლის ფარგლებში კომპანია ვალდებული იქნება შპს ,,ჯეო სეიფთი”-ს მიაწოდოს  დათქმულ ვადებში პროდუქციის სრული რაოდენობა;
 • სავალდებულოა პროდუქციის ნიმუშის წარმოდგენა;
 • მხარეებს შორის გაფორმდება ერთჯერადი ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებში განისაზღვრება ერთეულის ღირებულება და მიწოდების პირობები. მიწოდების სასურველი ვადა არის 7 სამუშაო დღე.
 • დათქმულ ვადებში კომპანია ვალდებულია მიაწოდოს შემსყიდველს სადეზინფექციო ხსნარი შემდეგ მისამართზე; ქ.თბილისი , მედეა ჩახავს  #9.

ატვირთული დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს:

 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • ხელმოწერილი ფასების ცხრილი;
 • შემოთავაზებული პროდუქციის ტექნიკური მახასიათებლები / სერტიფიკატები.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • შემოთავაზებები უნდა გამოიგზავნოს  შემდეგ მეილზე: info@geosafety.ge
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 20 იანვარი, 15:00 სთ;
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი.

ტენდერის კატეგორია:

 • 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები
 • 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები
 • 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები