ჩაბარების ვადა:

24 მაისი 2022, 16:00

სტატუსი:

დასრულებული

T13087 - ტენდერი კიბერ-უსაფრთხოების ჩარჩო აუდიტის ჩატარებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს “პროკრედიტ ბანკი” მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების კომპლექსურ მომსახურებაზე ორიენტირებული ერთ-ერთი წამყვანი ბანკია საქართველოში, რომელიც იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს საბანკო მომსახურების ფართო სპექტრს სთავაზობს. „პროკრედიტ ბანკი“ საქართველოში 1999 წლიდან ფუნქციონირებს. ბანკს საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-ის მიერ მინიჭებული აქვს BB+ რეიტინგი, რომელიც საქართველოში ყველაზე მაღალი შესაძლო რეიტინგია. „პროკრედიტ ბანკი, საქართველო საერთაშორისო პროკრედიტ ჯგუფის წევრია, რომელიც ძირითადად წარმოდგენილია აღმოსავლეთ ევროპის გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებსა და გერმანიაში. პროკრედიტ ჯგუფს სათავეში უდგას პროკრედიტ ჰოლდინგი (მაინის ფრანქფურტი, გერმანია). პროკრედიტ ჰოლდინგსა და პროკრედიტ ჯგუფს ზედამხედველობას უწევს ფინანსური საზედამხედველო ორგანო (BaFin), რომელიც პროკრედიტ ბანკების სანდოობისა და სტაბილურობის გარანტია.

სს პროკრედიტ ბანკი აცხადებს ტენდერს კიბერ-უსაფრთხოების ჩარჩო აუდიტის ჩატარებაზე.

ძირითადი მოთხოვნები:

 • კიბერ/ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება.
 • კიბერ/ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტი უნდა ჩატარდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მოთხოვნების და  საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის N 48/04 ბრძანების შესაბამისად.
 • აუდიტი უნდა დასრულდეს  2022 წლის ბოლომდე.

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ:

 • სააპლიკაციო ფორმა;
 • ფასების ცხრილი

დაინტერესებულმა პირებმა დალუქულ კონვერტში უნდა წარადგინონ:

 • შევსებული და ხელმოწერილი სააპლიკაციო ფორმა (იხ.თანდართულ ფაილი);  
 • ხელმოწერილი ფასების ცხრილი; (იხ.თანდართულ ფაილი);  
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • მასშტაბი
 • აუდიტის ჩატარების მეთოდებისა და ინსტრუმენტების აღწერა
 • კიბერ/ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით აუდიტორ(ებ)ის საერთაშორისო სერტიფიცირების დამადასტურებელი საბუთები
 • აუდიტის ჩატარების ხანგძლივობა
 • გთხოვთ, საბუთებთან ერთად, ასევე, გამოაგზავნოთ CD დისკზე მოთხოვნილი დოკუმენტაცია.

გთხოვთ, დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ:

 • თქვენი კომპანიის დასახელება;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი და ელ.ფოსტა);
 • ტენდერის დასახელება;
 • მიმღები განყოფილების დასახელება: შესყიდვების ქვეგანყოფილება
 • წარწერა: ”კონფიდენციალურია”;
 • გთხოვთ, მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • შემოთავაზების შემოტანის ბოლო ვადაა: 24 მაისი 2022 წელი 16:00 საათამდე
 • სატენდერო წინადადება მოგვაწოდეთ შემდეგ მისამართზე: ალ. ყაზგების გამზ. 21 და განათავსეთ ბანკის პირველ სართულზე არსებულ ტენდერების ყუთში
 • ტენდერში მონაწილე კომპანია ვალდებულია, პროკრედიტ ბანკის საიტზე (www.procreditbank.ge) გაიაროს რეგისტრაცია (დაადასტუროს ტენდერში მონაწილეობის მიღება).

ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ მიმართოთ:
რუბენ კაზაროვი
შესყიდვების ქვეგანყოფილების  სპეციალისტი
ს.ს. ”პროკრედიტ ბანკი”, საქართველო
სათაო ოფისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 21,  თბილისი 0112
ტელ.: (+995 32) 2202222 (1571) 
E-mail: tenders@procreditbank.ge

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებთ გთხოვთ მიმართოთ:
პაატა შეთეკაური
ს.ს. ”პროკრედიტ ბანკი”, საქართველო
სათავო ოფისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 21,  თბილისი 0112  ტელ.: (+995 32) 2202222 (1724)
E-mail: infosec@procreditbank.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 79200000 საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები