ჩაბარების ვადა:

8 ივლისი 2022, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T13684 - Needs Assessment for capacity development of Selected NGOs in Georgia

ტენდერის აღწერილობა:

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) საქმიანობას ეწევა გერმანია-საქართველოს განვითარების თანამშრომლობის სფეროში. 

დაგეგმილი გვაქვს, შევისყიდოთ მომსახურება საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიებისგან დანართი 1 - ის შესაბამისად 

ინტერესის შემთხვევაში, გთხოვთ, 08.07.2022 -ის 17:00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება ამობეჭდილი სახით,
2 სხვადასხვა კონვერტში შემდეგ მისამართზე:

 • GIZ-ის საქართველოს ოფისი 
 • რუსთაველის 42 / გრიბოედოვის 31ა 0108 თბილისი, III სართული 

ერთ კონვერტში მოათავსებული უნდა იყოს საფასო შემოთავაზება, ხოლო მეორე კონვერტში შინაარსობრივი შემოთავაზება.
კონვერტები უნდა იყოს დანომრილი შემდეგნაირად: 

 • I -  საფასო შემოთავაზება;
 • II -  შინაარსობრივი შემოთავაზება.

გთხოვთ, შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ ინგლისურ. დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება. 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ 2013 წლის მაისიდან სსკ–ს 172-ე მუხლის მე–5 ნაწილის თანახმად გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება სარგებლობს გადასახადებისგან გათავისუფლებით (დღგ, აქციზი, იმპორტის გადასახადი), შესაბამისად, წარმოდგენილი ფასი არ უნდა შეიცავდეს მოცემულ გადასახადებს და ეს მითითებული უნდა იყოს შემოთავაზებაში. შემოთავაზება უნდა იქნეს წარმოდგენილი ეროვნულ ვალუტაში. სხვა ვალუტაში წარმოდგენილი შემოთავაზებები არ მიიღება. 

გთხოვთ, კონვერტზე მიუთითოთ შემდეგი: 

 • ორგანიზაციის/ფირმის დასახელება (ლათინურად);
 • ორგანიზაციის/ფირმის მისამართი
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, საკონტაქტო პირი);
 • ტენდერის დასახელება: „Needs Assessment for capacity development of Selected NGOs in Georgia“ 
 • წარწერა “კონფიდენციალურია”;
 • გთხოვთ, მოაწეროთ ხელი დალუქვის ადგილზე, დასვათ ბეჭედი.
 • ასევე მიუთითოთ შემდეგი მისამართი:
  - GIZ-ის საქართველოს ოფისი
  - რუსთაველის 42 / გრიბოედოვის 31ა 0108 თბილისი, III სართული '
 • პროგრამის ნომერი: 21.2235.6-001.00 
 • ტენდერის ნომერი: 83412886 

გთხოვთ, შემოთავაზება დაიტანოთ თქვენი ორგანიზაციის ლოგოიან თავფურცელზე, დასვათ ბეჭედი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ხელმოწერა.

შეკითხვები პროცედურული თუ ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ტენდერის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა, შეკითხვების მოდულის გამოყენებითრომელიც ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის და წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას. 

წესების დარღვევის შემთხვევაში თქვენი შემოთავაზება არ იქნება განხილული.

შემოთავაზებების შეფასება სავარაუდოდ დამთავრდება 13.07.2022 -თვის.
დაკავშირება მოხდება მხოლოდ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან.

ტენდერის კატეგორია:

 • 73200000 კვლევასა და განვითარებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები