ჩაბარების ვადა:

5 აგვისტო 2022, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T13954 - ტენდერი დრონის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით შპს. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) საქმიანობას ეწევა გერმანია-საქართველოს განვითარების თანამშრომლობის სფეროში. 

დაგეგმილი გვაქვს შევისყიდოთ საქონელი საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიისგან, თანდართულ ტექნიკური სპეციფიკაციების შესაბამისად. (იხ. დანართი 1) 

ინტერესის შემთხვევაში გთხოვთ 05.08.2022 -ის 17:00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება ამობეჭდილი სახით, დახურულ კონვერტში, შემდეგ
მისამართზე:

GIZ-ის თბილისის ოფისი, 
რუსთაველის 42 / გრიბოედოვის 31ა 0108 თბილისი, III სართული 

დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება.

გთხოვთ შემოთავაზება მოგვაწოდოთ ინგლისურ ენაზე, ეროვნულ ვალუტაში. სხვა ვალუტაში წარმოდგენილი შემოთავაზებები არ მიიღება. 

შეთავაზება უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტებს: 

 • ნაწილი 1 - საფასო შემოთავაზება, სადაც მითითებულია შეთავაზებული პროდუქტის ერთეულის და ჯამური ფასი, ასევე მწარმოებელი, ბრენდი, მოდელი . 
 • ნაწილი 2 - შემოთავაზებული პროდუქტის ტექნიკური დოკუმენტაცია (ინფორმაცია ტექნიკური მახასიათებლების შესახებ) 
 • ნაწილი 3 - შევსებული და ხელმოწერილი საქონლის შესყიდვის თვითდეკლარაცია (დანართი 3) . 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სსკ–ს 172-ე მუხლის მე–5 ნაწილის თანახმად გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება სარგებლობს გადასახადებისგან გათავისუფლებით (დღგ, აქციზი, იმპორტის გადასახადი) და შესაბამისად წარმოდგენილი ფასი არ უნდა შეიცავდეს მოცემულ გადასახადებს. გთხოვთ შეთავაზებაში მუთითოთ ფასი განბაჟების გარეშე. 

გთხოვთ კონვერტზე მიუთითოთ შემდეგი: 

 • ფირმის სრული სახელწოდება
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, საკონტაქტო პირი)
 • ფირმის მისამართი
 • ტენდერის დასახელება - “Procurement of Drone”
 • წარწერა ,,კონფიდენციალურია“
 • გთხოვთ მოაწეროთ ხელი დალუქვის ადგილზე.
 • მიუთითეთ შემდეგი მისამართი: GIZ-ის თბილისის ოფისი, რუსთაველის 42 / გრიბოედოვის 31ა, 0108 თბილისი
 • პროექტის ნომერი: 20.2161.6-007.00
 • ტენდერის ნომერი: 91164352

გთხოვთ შემოთავაზება დაიტანოთ თქვენი ორგანიზაციის ლოგოიან თავფურცელზე, დასვათ ბეჭედი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ხელმოწერა.
შემოთავაზებაში მითითებული უნდა იყოს:

 • შეკვეთის შესრულების ვადები
 • შემოთავაზების მოქმედების ვადა

შეკითხვები პროცედურული თუ ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ტენდერის დასრულებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა, შეკითხვების მოდულის გამოყენებითრომელიც ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის და წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას. 

წესების დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება თქვენი შემოთავაზება არ იქნას განხილული.

შემოთავაზებების შეფასება სავარაუდოდ დასრულდება 19.08.2022-სთვის.
დაკავშირება მოხდება მხოლოდ გამარჯვებულ კომპანიასთან.

ტენდერის კატეგორია:

 • 38600000 ოპტიკური ხელსაწყოები
 • 34700000 თვითმფრინავები (საჰაერო ხომალდები) და კოსმოსური ხომალდები