ჩაბარების ვადა:

11 აგვისტო 2022, 14:00

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T14116 - ტენდერი დამიწების კონტურის გაზომვის მომსახურების შესყიდვაზე

სატენდერო წინადადებების მიღება დაწყებულია. შეთავაზების ატვირთვისათვის, გთხოვთ გადახვიდეთ "შეთავაზების" ტაბში.

ტენდერის აღწერილობა:

თბილისი მოლი აცხადებს ტენდერს დამიწების კონტურის გაზომვის მომსახურების შესყიდვაზე.

დასრულების ვადა: 11/08.2022, 14:00 საათი.

პრეტენდენტებმა უნდა წარმოადგინონ:

 • მსგავსი სამუშაოს შესრულების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია
 • მსგავსი სამუშაოს შესრულების აკრედიტაცია
 • ხარჯთაღრიცხვა მოცემული ცხრილეს შესაბამისად

შემოთავაზებაში მითითებული უნდა იყოს ყველა ხარჯი კანონით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის, 11 აგვისტო, 14:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

კითხვებისთვის მიმართეთ:
მირიან კაკაბაძე
ელ. მისამართი: mkakabadze@tbilisimall.com

ტენდერის კატეგორია:

 • 51100000 ელექტროდა მექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  4 აგვისტო 2022 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა