ჩაბარების ვადა:

4 ივლისი 2014, 14:00

სტატუსი:

დასრულებული

T142 - ტენდერი Toyota Land Cruiser-ის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს "კახეთის ენერგოდისტრიბუცია" აცხადებს ტენდერს კომპანიებს შორის ავტომანქანა TOYOTA Land Cruiser–ის შესყიდვაზე.

ტექნიკური მახასიათებლები გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში).

შესაკეთებელი ტრანფორმატორების საორიენტაციო რაოდენობაა 200 ერთეული.

ტენდერში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებულ ყველა დაინტერესებულ პირს, მათ შორის კომპანიებს, ინდ. მეწარმეებს და ფიზიკურ პირებს.

საკვალიფიკაციო მონაცემები უნდა შეიცავდეს შემდეგ ცნობებსა და ინფორმაციას:

  • ფასები სატენდერო მოთხოვნის შესაბამისად წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში
  • მოწოდების ვადა
  • საგარანტიო ვადა
  • ანგარიშსწორების პირობები (ჩვენი სურვილია გადახდის გრაფიკის მიხედვით)
  • ორგანიზაციის/კომპანიის/ფიზიკური პირის სრული დასახელება, საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი, მისამართი და ტელეფონი
  • საბანკო რეკვიზიტები
  • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან
  • რეკომენდატორი კომპანიების ჩამონათვალი და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია
ტენდერის ჩაბარების პირობები:

აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოთ დალუქული პაკეტით 2014 წლის 4 ივლისის 14:00 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა, შემდეგ მისამართზე ქ. თელავი 2200, ალაზნის გამზ. 93, სს "კახეთის ენერგოდისტრიბუციის" სათაო ოფისი ან გამოაგზავნოთ ელ. მისამართზე: nmegrelishvili7@yahoo.com

საბუთების მოწოდების ბოლო ვადაა 2014 წლის 4 ივლისი 14:00 საათი.

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

Easy Procurement