ჩაბარების ვადა:

12 ოქტომბერი 2022, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T14781 - ტენდერი თანამშრომლების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“ აცხადებს ტენდერს თანამშრომლების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევაზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს  ქუჩა #15.

დოკუმენტაციის წარმოდგენა ხდება სატენდერო დოკუმენტაციაში (იხ. თანდართული ფაილები) მითითებული ფორმების და მოთხოვნების მიხედვით.

ინფორმაციის არა სრული მოცულობით წარდგენის ან  არა სწორად გაფორმების შემთხვევაში, კომერციული წინადადება არ განიხილება.

კომერციული წინადადებების წარდგენის ვადაა არაუგვიანეს 12.10.2022, 12:00 საათისა. აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ კომერციული წინადადებები არ მიიღება.

ტენდერის კატეგორია:

  • 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები
  • 66700000 გადაზღვევის მომსახურებები