ჩაბარების ვადა:

30 ნოემბერი 2022, 16:00

სტატუსი:

დასრულებული

T15355 - ტენდერი პერსონალის კვებითი მომსახურების გაწევაზე ერთი წლის ვადით

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. ტენდერის ჩაბარების ბოლო ვადაა 30 ნოემბერი, 16:00 საათი.

ტენდერის აღწერილობა:

სს მინა, რომელიც წარმოადგეს Sisecam-ის ჯგუფს აცხადებს ტენდერს პერსონალის კვებითი მომსახურების გაწევაზე ერთი წლის ვადით. (01/01/23-დან 31/12/23-მდე)

თანდართული ფაილებით გთხოვთ იხილოთ:

  • ტექნიკური პირობა
  • დანართი N1
  • დანართი N2

გთხოვთ ძირეულად გაეცნოთ მოთხოვნილ სერვისს და ადგილზე ვიზიტის შემდგომ წარმოადგინოთ, თქვენი კომერციული წინადადება 30.11.2022-ის 16:00-საათამდე, დალუქული კონვერტით მისამართზე: მცხეთის რაიონი, სოფელი ქსანი სს „მინა“ (მინის წარმოება)

ნებისმიერი კითხვის შემთვევაში გთხოვთ შეეხმიანოთ ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ხემძღვანელს:                                                                                                                                                                                                                                      ქ-ნ მაია კეკელიას
მობ: + 995 32 244 99 87

ტენდერის კატეგორია:

  • 55500000 სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურება
  • 55300000 რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები