ჩაბარების ვადა:

30 ნოემბერი 2022, 16:00

სტატუსი:

დასრულებული

T15358 - ტენდერი შიდა და გარე პერიმეტრის დასუფთავების სერვისზე ერთი წლის ვადით

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. ტენდერის ჩაბარების ბოლო ვადაა 30 ნოემბერი, 16:00 საათი.

ტენდერის აღწერილობა:

სს მინა, რომელიც წარმოადგეს Sisecam-ის ჯგუფს აცხადებს ტენდერს შიდა და გარე პერიმეტრის დასუფთავების სერვისზე ერთი წლის ვადით. (01/01/23-დან 31/12/23-მდე)

თანდართული ფაილებით გთხოვთ იხილოთ:

  • ტექნიკური პირობა
  • დანართი N1

გთხოვთ ძირეულად გაეცნოთ მოთხოვნილ სერვისს და ადგილზე ვიზიტის შემდგომ წარმოადგინოთ, თქვენი კომერციული წინადადება 30.11.2022-ის 16:00-საათამდე, დალუქული კონვერტით მისამართზე: მცხეთის რაიონი, სოფელი ქსანი სს „მინა“ (მინის წარმოება)

ნებისმიერი კითხვის შემთვევაში გთხოვთ შეეხმიანოთ ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ხემძღვანელს:
ქ-ნ მაია კეკელიას
მობ: + 995 32 244 99 87

ტენდერის კატეგორია:

  • 90900000 დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება
  • 90600000 ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები