ჩაბარების ვადა:

7 თებერვალი 2023, 14:00

სტატუსი:

დასრულებული

T16003 - ტენდერი ბენზინ გასამართი სადგურის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ტენდერს ბენზინ გასამართი სადგურის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

 • შემსრულებელს ეკსირება  მშენებლობის ნებართვით და კანონით გათვალისწინებული ყველა პირობის დაცვა (ეტაპების ოქმების მომზადება გალფის ზედამხედველთან ერთად და მერიის შესაბამის სამსახურში ჩაბარება ეტაპეპს დოკუმენტალურ ნაწილს ამზადებს შემსრულებელი).
 • შემსრულებელს ეკისრება სამშენებლო ბანერის მომზადება და ობიექტზე გაკვრა.
 • შემსრულებელს ეკისრება დენდროლოგიური ბანერის მომზადება და ობიექტზე გაკვრა;
 • შემსრულებელს ეკისრება ტერიტორიის და საპროექტო შენობა-ნაგებობების დაკვალვა, მომქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ხელსაწყოთი;
 • შემსრულებელს ეკისრება ყოველდღიური ნაგვის გატანა სპეციალურ ნაგავსაყრელზე და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ნებართვის მოპოვება;
 • შემსრულებელს ეკისრება დასრულებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მისაღებად, მომქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა საბუთის მოპოვება და დასრულებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება (მერის მიერ ექსპლუატაციაში მიღების ბრძანების მიღება).
 • შემსრულებელს ეკისრება საჭიროების შემთხვევაში ყველა საჭირო საექსპერტო დასკვნის მოპოვევა რაც ობიექტის ექსპლოატაციაში მისაღებად არის საჭირო.
 • მშენებლობის ნებართვის გაცემის პირობები , მშენებლობის ნებართვა და  მშენებლობის ნებართვის შესრულების ყველა საჭირო დოკუმენტი არის მოცემული პროექტში .
 • პირობების არ შესრულების , მშენებლობის პროექტის ვადის გადაცილების ან ექსპლოატაციაში შემსრულებლის მიერ  დაშვებული შეცდომების გამო სადგურის ვერ მიღების შემთხვევაში, შემსრულებელს დაეკისრება ფინანსური სანქციები. 

მშენებლობის ნებართვის პირობებთან დაკავშირებით კითხვების შემთხვევაში , პრეტენდენტი კომპანიები დაუკავშირდნენ ბატონ, კახა შარვაძეს : 577 990 828

pdf_16x16.pngმუხიანი - ნებართვები და სრული პროექტი.pdf

 • დეტალური ინფორმაცისთვის იხილეთ თანდართული ფაილები;
 • სამუშაოების შესრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 თვე.

დაინტერესების შემთხვევაში წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა:

 • ფასის ცხრილი
 • ანგარიშსწორების პირობა 
 • გამოცდილება 
 • რეკომენდაციები
 • საბუთები წარმოდგენილი უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში

კონვერტზე უნდა მიეთითოს:

 • ტენდერის დასახელება და ტენდერის ნომერი (რომელიც მინიჭებული აქვს ტენდერს)
 • თქვენი კომპანიის დასახელება
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (საკონტაქტო პირი, ტელეფონი, იურიდიული მისამართი)
 • მიმღების დასახელება (ტენდერების სამსახური)
 • ხელმოწერა და კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • მისამართი: ვაკე ჭავჭავაძის გამზ #34, პიქსელის შენობა, 6 სართული გალფის ოფისი;
 • სატენდერო წინადადების მიღების ბოლო ვადა: 07.02.2023 (14:00 PM)
 • გამარჯვებულად გამოცხადება კომპანია, რომელიც შემოგვთავაზებს საუკეთესო ფასს, ხარისხს გადაწყვეტილების დროს გათვალისწინებული იქნება რეკომენდაციები და გამოცდილება.

ტენდერების სამსახურის უფროსი:
სოსო ქარსელაძე 
მობ: 577 00 49 49
ელ.ფოსტა: s.karseladze@gulf.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 50800000 სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები
 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები