ჩაბარების ვადა:

30 იანვარი 2023, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T16042 - ტენდერი გრეიფერის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“ აცხადებს ტენდერს გრეიფერის შესყიდვაზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა #15.

დოკუმენტაციის წარმოდგენა ხდება სატენდერო დოკუმენტაციაში (იხ. თანდართული ფაილები) მითითებული ფორმების და მოთხოვნების მიხედვით.

ინფორმაციის არა სრული მოცულობით წარდგენის ან  არა სწორად გაფორმების შემთხვევაში, კომერციული წინადადება არ განიხილება.

კომერციული წინადადებების წარდგენის ვადაა არაუგვიანეს 30.01.2023 12:00 საათისა. აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ კომერციული წინადადებები არ მიიღება.

ტენდერის კატეგორია:

  • 43100000 სამთო მანქანა-დანადგარები
  • 43200000 მიწის სათხრელი და სახაპავი მანქანები და მათი (მათთან დაკავშირებული) ნაწილები