ჩაბარების ვადა:

20 მარტი 2023, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T16507 - ტენდერი სალიზინგო აქტივების დაზღევის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ტერაბანკი“ აცხადებს ტენდერს სალიზინგო აქტივების დაზღევის შესყიდვაზე.

სატენდერო დოკუმენტების განხილვის შედეგად შეირჩევა ერთი ან რამოდენიმე მომწოდებელი, რომელთანაც გაფორმდება ხელშეკრულება ერთი წლის ვადით.

დასაზღვევი აქტივების ჩამონათვალი და პირობები მოცემულია თანდართულ ფაილად დანართი N1.

ტენდერში მონაწილე კომპანიები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

 • სალიზინგო კომპანიებთან მუშაობის გამოცდილება არანაკლებ 3 წელი;

სატენდერო განაცხადი უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • სატენდერო წინადადებას ქართულ ენაზე, (მომსახურების ტარიფები და პირობები) როგორც ამობეჭდილი (ბლანკზე, პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერით და კომპანიის ბეჭდით დამოწმებული) ასევე ელექტრონული ფორმით. (CD,USB)
 • კომპანიის კორპორატიული კლიენტების ჩამონათვალი, 
 • მინიმუმ სამი სარეკომენდაციო წერილი (ორიგინალი, ბოლო 6 თვის გაცემული);
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • ცნობა საგადასახადო ორგანოდან დავალიანების არქონის შესახებ;
 • შეთანხმება კონფიდენციალურობაზე, შევსებული (იხ. თანდართული ფაილი);
 • საბანკო ამონაწერი ან ცნობა საბანკო ანგარიშებზე ბრუნვის შესახებ ბოლო (6 თვის)

აუცილებელი პირობა:

 • მომსახურე კომპანიასთან ანგარიშწორება განხორციელდება მხოლოდ სს „ტერაბანკ“-ში გახსნილი საბანკო ანგარიშის საშუალებით.
 • სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს სს „ტერაბანკი“-ს კანცელარიაში: მისამართი: თბილისი, წმ ქეთევან დედოფლის გამზ.#3.

კონვერტზე მითითებული უნდა იყოს შემდეგი მონაცემები:

 • კომპანიის დასახელება;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (საკონტაქტო პირი, მობ.ნომერი/ტელეფონი, ელ-ფოსტა; მისამართი);
 • ტენდერის დასახელება – „ტენდერი სალიზინგო აქტივების დაზღვევის შესყიდვაზე “
 • ხელმოწერა და კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე;

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 20 მარტი (18:00 სთ-მდე).
 • ტენდერის მსვლელობის დროს პრეტენდენტ კომპანიებს უფლება აქვთ მოითხოვონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია, რაც აუცილებელია სრულყოფილი სატენდერო შემოთავაზების მოსამზადებლად.
 • პრეტენდენტი პასუხისმგებელია ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, როგორც ტენდერის მსვლელობის დროს ასევე მისი დასრულების შემდეგ.

დაზღვევასთან  დაკავშირებით  დაუკავშირდით: ნატო ტორონჯაძეს, ელ. ფოსტის შემდეგ მისამართზე: Nato.Toronjadze@terabank.ge მობ: 577 54 08 54

სხვა ტენდერთან დაკავშირებულ ფორმალურ საკითხებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით: ირაკლი მიქაძეს, ელ. ფოსტის შემდეგ მისამართზე: irakli.mikadze@terabank.ge ტელეფონზე 255 00 00 / (შიდა 2005). მობ: 595 60 01 04

შენიშვნა: ბანკი იტოვებს უფლებას არ განიხილოს შემოსული წინადადება, რომელშიც არასრულად იქნება წარმოდგენილი მოთხოვნილი დოკუმენტაცია.

ტენდერის კატეგორია:

 • 66700000 გადაზღვევის მომსახურებები
 • 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები