ჩაბარების ვადა:

27 მარტი 2023, 19:00

სტატუსი:

არ შედგა

E
ელ. ტენდერი
T16517 - ტენდერი ელ. სამუშაოების შესრულებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს მესტიაჭალა ენერჯი (ს/კ405539252) აცხადებს ტენდერს ელ. სამუშაოების შესრულებაზე. დამკვეთი იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს დაინტერესების შემთხვევაში გამოაგზავნონ სატენდერო წინადადება.

სატენდერო დოკუმენტაცია მოიცავს:

 • ტენდერში მონაწილეობის წესებს
 • გაუთქმელობის შეთანხმებას
 • დანართი №1 ტექნიკური მონაცემები მონაწილის შესახებ
 • დანართი №2  ფინანსური მონაცემები მონაწილე კომპანიის შესახებ
 • დანართი №3  გამოცდილება, შესრულებული და მიმდინარე სამუშაოების ჩამონათვალი
 • დანართი №4 ტექნიკური დავალება
 • დანართი №5 ხარჯთაღრიცხვა

ნებისმიერი კომუნიკაცია და ინფორმაციის მოთხოვნა ტენდერთან დაკავშირებით გაგზავნილი უნდა იქნეს წერილობით, შემდეგ ელ.ფოსტაზე: tenders.mestiachalaenergy@gmail.com

სატენდერო წინადადება ძალაში უნდა იყოს 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

სატენდერო წინადადების წარდგენის (tenders.ge – ზე ატვირთვის) ბოლო ვადაა: 2023 წლის 27 მარტი, 19:00 საათი. 

სრული სატენდერო დოკუმენტაცია იხილეთ თანდართულ ფაილებში.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 27 მარტი, 19:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

ტენდერის კატეგორია:

 • 65400000 ენერგომომარაგების სხვა წყაროები და ელექტროენერგიის განაწილება
 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
 • 51100000 ელექტროდა მექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი
 • 65300000 ელექტროენერგიის განაწილება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  20 მარტი 2023 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა