ჩაბარების ვადა:

8 აპრილი 2014, 15:00

სტატუსი:

დასრულებული

T17 - სათესლე სიმინდის შესყიდვა

ტენდერის აღწერილობა:

ფონდი "სოფლის მეურნეობის განვითარების ჯგუფი" (ADG) არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ფუნქციონირებს სამართლიანობის, სუვერენიტეტისა და ნეიტრალიტეტის პრინციპებზე დაყრდნობით. ADG ახორციელებს UMCOR-ის მიერ დაფინანსებულ პროექტს "გაუმჯობესებული სოფლის მეურნეობის მეთოდები". ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ADG იწვევს ნებისმიერ რეზიდენტ და არარეზიდენტ იურიდიულ პირს.

საჭირო სათესლე სიმინდის მახასიათებლები:

 • რაოდენობა: 375 კგ
 • კლასი: პირველი
 • რაიონებად დაყოფილი შიდა ქართლი
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

დაინტერესებულმა პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი ინფორმაცია:

 • ტენდერში მონაწილის დასახელება
 • იურიდიული მისამართი
 • საკონტაქტო ინფორმაცია
 • საგადასახადო კოდი
 • საბანკო რეკვიზიტები

ტექნიკური ინფორმაცია:

 • პროდუქტის დასახელება
 • აღწერილობა
 • ფასი
 • რაიონებად დაყოფილი (დასაბუთებული)
 • შეფუთვა
 • თუ შემოთავაზებული პროდუქცია დამუშავებულია თესლის დაცვის საშუალებებით, მოცემული უნდა იყოს გამოყენებული საშუალებების დასახელებები.
 • საგარანტიო პირობები

წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა:

 • ხარისხის სერტიფიკატი
 • წარმოშობის სერტიფიკატი ან ჰიბრიდის მოწმობა პატენტი
 • ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი და ადგილობრივი მწარმოებლის ცნობა თესლის დაავადებებზე დაცულობის შესახებ
 • მოწოდების პირობების მოწოდება - ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა.

დამატებითი ინფორმაცია: პრეტენდენტს შეუძლია შემოგვთავაზოს 3 სხვადასხვა ჯიშამდე სათესლე სიმინდი.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

ადგილობრივმა დაინტერესებულმა კომპანიებმა უნდა გამოაგზავნონ სატენდერო წინადადება ქართულ ენაზე, დალუქულ კონვერტში შეკვეთილი წერილით ფონდი "სოფლის მეურნეობის გნავითარების ჯგუფის" სახელზე, მისამართი: ქ. თბილისი, 0179, პეტრიაშვილის ქ. 22, მე-2 სართული. კონვერტზე აღნიშნული უნდა იყოს კომპანიის დასახელება და მითითებული, რომ დოკუმენტაცია განკუთვნილია გამოცხადებული ტენდერისთვის.

წინადადებების ფოსტით გამოგზავნის ბოლო ვადაა: 2014 წლის 08 აპრილი, 15:00 საათი. დაგვიანებით ჩაბარებული დოკუმენტები არ განიხილება.

სატენდერო წინადადებების მიღებაზე პასუხისმგებელი პირი:

ეკატერინე მაღალაშვილი
საკონტაქტო ნომერი: 2 225 247 ან 599 461 704.

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ