ჩაბარების ვადა:

1 ივნისი 2023, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T17460 - ფასთა გამოკითხვა კასპის ცემენტის ქარხნის სკრინინგის ანგარიშის მომზადებაზე

ფასთა გამოკითხვის აღწერილობა:

შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“ აცხადებს ფასთა გამოკითხვას კასპის ცემენტის ქარხნის სკრინინგის ანგარიშის მოსამზადებლად.

ამჟამად კომპანია ფლობს გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას საბურავების და ზეთების ალტერნატიულ საწვავად გამოყენებისათვის.

სკრინინგის ანგარიშის მიზანია, ქვემოთ ჩამოთვლილი ნარჩენების ინსინერაციის უფლების მოპოვება:

კოდი დასახელება
19 11 05*

ნალექი ჩამდინარე წყლების დამუშავებისგან, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს (ნავთობშემცველი შლამები წყალგამწმენდი სისტემიდან: სადრენაჟო არხებიდან, სალექარებიდან და გამწმენდი ნაგებობის ფლოტატორებიდან)

13 05 03*

ნავთობდამჭერის ნალექები

10 03 25*

შლამი და ფილტრის ნალექები გაზის დამუშავებისგან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

19 13 03*

ნალექი ნიადაგის რემედიაციისგან, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებების

10 01 20*

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

19 12 10

საწვავი ნარჩენები (გამოუყენებელი საწვავი) 

19 12 11*

სხვა სახის ნარჩენები (მათ შორის ნარევები, მასალები) მექანიკური დამუშავების შედეგად მიღებული ნარჩენებისგან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

19 12 12

სხვა სახის ნარჩენები (მათ შორის ნარევები, მასალები) მექანიკური დამუშავების  შედეგად მიღებული ნარჩენებისგან, რომლებსაც არ ვხვდებით 19 12 11 პუნქტში


ფასთა გამოკითხვაში მონაწილეობისათვის წარმოადგინეთ შეთავაზება, რომელიც უნდა მოიცავდეს:

  • განსახორციელებელი სამუშაოს მოკლე აღწერას,
  • სამუშაოს განხორციელების ვადას,
  • სამუშაოს ღირებულებას და გადახდის პირობას.

გთხოვთ შეთავაზება წარმოადგინოთ 2023 წლის 1 ივნისის 18:00 საათამდე.

ტენდერში მონაწილეობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
მობ: 558 106 501
ელ. ფოსტა: nino.beridze@heidelbergcement.ge

განსახორციელებელი სამუშაობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
მობ: 577 77 10 17
ელ. ფოსტა: giorgi.chaladze@heidelbergcement.ge

ტენდერის კატეგორია:

  • 79500000 ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები