ჩაბარების ვადა:

29 სექტემბერი 2023, 18:00

სტატუსი:

არ შედგა

E
ელ. ტენდერი
T18971 - ტენდერი ცენტრალური მილსადენის ბუნებრივი აირის წყლის ნაწილაკებისგან დასაწმენდი ქიმიური რეაქტივების „სილიკო გელი“ და „კალციუმ ქლორიდი“ შესყიდვაზე

გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია: ტენდერის დასრულების ვადა გახანგრძლივდა 10 კალენდარული დღით

ტენდერის აღწერილობა:

სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი აცხადებს ტენდერს ცენტრალური მილსადენის ბუნებრივი აირის წყლის ნაწილაკებისგან დასაწმენდი ქიმიური რეაქტივების „სილიკო გელი“ და „კალციუმ ქლორიდი“ შესყიდვაზე.

კონკრეტული დავალება:

შევისყიდოთ ქიმიური რეატივების 2 წლის მარაგი, რაც ითვალისწინების შემდეგ რ-ბას:

 • „სილიკო გელი“ – 3 ტონა
 • „კალციუმ ქლორიდი“ – 10 ტონა

მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ:

 • იხილეთ დანართები

გადახდის პირობები:

 • მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე

ტენდერის ვადები: 

 • 17 კალენდარული დღე

ხელშეკრულების ვადები:

 • 3 თვე

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 29 სექტემბერი, 18:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო პირი:
მიხეილ გრიშაშვილი
577 15 88 99

ტენდერის კატეგორია:

 • 24300000 ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები
 • 24900000 სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  14 სექტემბერი 2023 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა
Easy Procurement