ჩაბარების ვადა:

8 დეკემბერი 2023, 18:00

სტატუსი:

გაფორმებული

E
ელ. ტენდერი
T19992 - ტენდერი ჰესი 3-ის შიდა კიბეების შეკეთებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპსვარციხე 2005 აცხადებს ტენდერს: ჰესი 3-ის შიდა კიბეების შეკეთება.

მომსახურების ტექნიკური დეტალები გთხოვთ იხილოთ ტექნიკურ დავალებაში და თანდართულ დანართებში.

საკონკურსო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:

 • კომპანიის დასახელება, საკონტაქტო ინფორმაცია, საბანკო რეკვიზიტები;
 • სახელმწოფო და საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობის ასლი (ქართული კომპანიებისთვის);
 • ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების განხორციელების შესახებ;
 • ფასთა ცხრილი, საქართველოში მოქმედი ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, მათ შორის დღგ.
 • ანგარიშსწორების პირობები
 • ხარჯთაღრიცხვა , პრეტენდენტის მიერ მომზადებული (დანართი 2-ის შესაბამისად).

წარმოდგენილ წინადადებაში, გთხოვთ, მიუთითოთ ტენდერის ნომერი და დასახელება: შპს „ვარციხე 2005“-ის კუთვნილი ჰესი 3-ის შიდა კიბეების შეკეთება.

საკონკურსო წინადადება არ მიიღება და შესაბამისად არ დაიშვება შეფასებაზე, თუ პრეტენდენტი დადგენილ ვადაში არ წარმოადგენს სატენდერო განცხადებით მოთხოვნილი ყველა ინფორმაციას.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 8 დეკემბერი, 18:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო პირები:

გიორგი ზალიკიანი
577 555 467  
g.zalikiani@vhpp.ge

გურამი ფანცხავა
577 555 431 
g.pantskhava@vhpp.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
 • 50800000 სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება
 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  30 ნოემბერი 2023 დრო 10:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა