ჩაბარების ვადა:

12 დეკემბერი 2023, 14:00

სტატუსი:

დასრულებული

T19994 - ტენდერი ლუქების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ტენდერს ლუქების შესყიდვაზე.

ტექნიკური დავალება:

 • ლუქი (ლურჯი ან სხვა ფერი) 800,000 ცალი 41 სმ;
 • ლუქი პლასმასის უნივერსალი ლოგოთი, ნუმერაციით, საჭიმი სიგრძე მინიმუმ 41 სმ;
 • პროდუქცია შეფუთული უნდა იყოს: 100 ცალიან შეფუთულ პარკში და 2,000 ცალიან მუყაოს ყუთში ჩალაგებული;
 • მოწოდების ვადა ხელშეკრულების გაფოემებიდან 40 კალენდარული დღე.

დაინტერესების შემთხვევაში წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა:

 • ნიმუში;
 • ფასის ცხრილი;
 • ანგარიშსწორების პირობები; ავანსის ჩარიცხვა შესაძლებელია საბანკო გარანტის მეშვეობით;
 • მინიმუმ სამი წლის გამოცდილება აღნიშნულ ბიზნეში;
 • რეკომენდაციები;
 • საბუთები წარმოდგენილი უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში;
 • კონვერტზე უნდა მიეთითოს;
 • ტენდერის დასახელება;
 • თქვენი კომპანიის დასახელება;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (საკონტაქტო პირი, ტელეფონი, იურიდიული მისამართი);
 • მიმღების დასახელება (ტენდერების სამსახური);
 • ხელმოწერა და კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • მისამართი: ვაკე ჭავჭავაძის გამზ #34, პიქსელის შენობა, 6 სართული გალფის ოფისი;
 • სატენდერო წინადადების მიღების ბოლო ვადა: 12.12.2023 (14:00 PM);
 • გამარჯვებულად გამოცხადდება კომპანია, რომელიც შემოგვთავაზებს საუკეთესო ფასს, ხარისხს გადაწყვეტილების დროს გათვალისწინებული იქნება რეკომენდაციები და გამოცდილება.

ტენდერების სამსახურის უფროსი:
სოსო ქარსელაძე 
მობ: 577 00 49 49
ელ.ფოსტა: s.karseladze@gulf.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა