ჩაბარების ვადა:

8 დეკემბერი 2023, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T20051 - ტენდერი ავტოტრანსპორტის დაზღვევაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ბათუმის საზღვაო ნავსადგური აცხადებს ტენდერს ავტოტრანსპორტის დაზღვევაზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა #15.

კომერციული შეთავაზება სრულად უნდა შეიცავდეს ყველა საჭირო ინფორმაციას. კომერციული შეთავაზება პოტენციური მიმწოდებლის მიერ წარდგენილია მომხმარებლის ოფისში დალუქულ კონვერტში, დეტალების და საკონტაქტო მონაცემების მითითებით, პოტენციური მიმწოდებლის ბეჭდით დამოწმებული არაუგვიანეს 08.12.2023 12:00 საათამდე. მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ კომერციული შეთავაზებები განხილვას არ ექვემდებარება და უბრუნდება პოტენციურ მიმწოდებელს.

ყველა საჭირო დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და რუსულ ენებზე

საკონტაქტო ინფორმაცია:
AbashidzeN@batumiport.com

ტენდერის კატეგორია:

  • 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები