ჩაბარების ვადა:

15 დეკემბერი 2023, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T20073 - ტენდერი ნავსადგურის ელექტრომომარაგების ქსელებისა და აღჭურვილობის ტექნიკური მომსახურების გაწევაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს "ბათუმის საზღვაო ნავსადგური" სკ 245383678 აცხადებს ტენდერს ნავსადგურის ელექტრომომარაგების ქსელებისა და აღჭურვილობის ტექნიკური მომსახურების გაწევაზე.
მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა #15.

კომერციული შეთავაზება სრულად უნდა შეიცავდეს ყველა საჭირო ინფორმაციას. კომერციული შეთავაზება პოტენციური მიმწოდებლის მიერ წარდგენილია მომხმარებლის ოფისში დალუქულ კონვერტში, დეტალების და საკონტაქტო მონაცემების მითითებით, პოტენციური მიმწოდებლის ბეჭდით დამოწმებული არაუგვიანეს 15.12.2023 12.00 საათამდე.
მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ კომერციული შეთავაზებები განხილვას არ ექვემდებარება და უბრუნდება პოტენციურ მიმწოდებელს.

ყველა საჭირო დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და რუსულ ენებზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
AbashidzeN@batumiport.com

ტენდერის კატეგორია:

  • 71300000 საინჟინრო მომსახურებები
  • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
  • 50800000 სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება
  • 65300000 ელექტროენერგიის განაწილება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები