ჩაბარების ვადა:

20 დეკემბერი 2023, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T20086 - აუქციონი სხვადასხვა ტიპის ინვენტარის გაყიდვაზე (3 ლოტად)

აუქციონის აღწერილობა:

სსლიბერთი ბანკიაცხადებს აუქციონს  სხვადასხვა ტიპის ინვენტარის გაყიდვაზე.

ლოტი #1 - კომპიუტერული ტექნიკა:

 • პროცესორი -305 ერთეული
 • მონიტორი-150 ერთეული
 • პრინტერი-225 ერთეული
 • ლეპტოპი-140 ერთეული
 • Ups-340 ერთეული

ლოტი #2 - საოფისე ავეჯი:

 • კარადა -60 ერთეული
 • მაგიდა -150 ერთეული
 • საკმი/სავარძელი -330 ერთეული
 • ტუმბო- 130 ერთეული

ლოტი #3 - სხვადასხვა ინვენტარი:

 • წყლის დისპენსერი -22 ერთეული
 • ტურნიკეტი -40 ერთეული
 • გამათბობელი -66 ერთეული
 • ფულის ამომცნობი -110 ერთეული
 • ფულის სათლელი- 50 ერთეული

პრეტენდენტს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს მხოლოდ ერთ-ერთ ლოტშიც;

ტენდერში გამარჯვებული გამოვლინდება ლოტების მიხედვით;

გთხოვთ იხ. თანდართული ფოტომასალა (დანართი #1);

აუქციონზე გამოტანილი ინვენტარის დათვალიერება და ნახვა შესაძლებელია წინასწარი შეთანხმებით;

ინვენტარზე და კომპიუტერულ ტექნიკაზე არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები, ასევე ტექნიკური მდგომარეობა (მუშა/დაზიანებული) ცნობილი არ არის, შესაბამისად,  ბანკი არ იღებს პასუხისმგებლობას საქონლის ვარგისიანობაზე;

აუქციონი გახსნილად გამოცხადდება 06.12.2023 და დასრულდება 20.12.2023;

შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 20 დეკემბერი, 17:00 საათი;

განმცხადებლის მიერ შემოთავაზება გადმოგზავნილი უნდა იყოს მითითებულ ელ.ფოსტაზე: tendercommittee@lb.ge

ამავე მეილიდან, ბანკის მხრიდან მოხდება განმცხადებლისგან შემოთავაზების მიღების დადასტურება, სხვა შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ განცხადებაში მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე: შესყიდვების მენეჯერი შორება თავაძე ტელ: 595901200, ელ. ფოსტა: Tavadze@lb.ge

შემოთავაზების გადმოგზავნისას მითითებული უნდა იყოს: განმცხადებლის სახელი, გვარი, კომპანიის დასახელება, საკონტაქტო ინფორმაცია;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება განმცხადებელს შეუძლია ნომერზე: 591516066, თორნიკე ხაზალაშვილი.

ტენდერის კატეგორია:

 • 31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა
 • 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
 • 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები
 • 39100000 ავეჯი
 • 39700000 საოჯახო ტექნიკა
 • 42900000 სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები