ჩაბარების ვადა:

9 თებერვალი 2024, 13:00

სტატუსი:

დასრულებული

T20830 - ტენდერი ავტომანქანების რეცხვის შესყიდვაზე ( 02/02-GIEC/CW-24 )

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კოორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს ა/მ რეცხვის  შესყიდვაზე ( 02/02-GIEC/CW-24 ).

მოთხოვნები:

 • ავტო მანქანის უკონტაქტო რეცხვა ერთ თვეში:

მანქანის ტიპი:
- ჯიპი -  100 ერთეული
- სედანი -  50 ერთეული

დამატებითი მოთხოვნები:

 • სამრეცხაოების სასურველი ადგილმდებარეობა ქ. თბილისი, ქალაქის ცენტრის მიდამოები, სასურველია საბურთალოს რაიონი.
 • სამუშაო დღის რეჟიმი - სასურველია 24/7.

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კოორპორცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად. 

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია :

 • კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში დღგ-ს ჩათვლით ავტომობილის ტიპის მიხედვით ერთეულზე.
 • ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ.
 • ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ.
 • 2 რეკომენდაცია (მიუთითეთ კომპანია და საკონტაქტო პირის ნომერი და კომისია თავად გამოითხოვს საჭიროების შემთხვევაში).

წინადადების წარდგენის წესი:

 • წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის  09 თებერვალი, 13:00 საათი.
 • დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებულიუნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი.
 • წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, კ. გამსახურდიას გამზ. 34 / ალ. ყაზბეგის გამზ. 2 ან მოგვაწოდოთ ელექტრონულად. 


საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:

თამაზი ყვავილაშვილი.
ელ.ფოსტა: tkvavilashvili@gig.ge
საკონტაქტო ნომერი: 595 33 44 95

ტექნიკურ საკითხბში:
დიმიტრი აგეკიანი 
ელ.ფოსტა: dagekyan@giec.ge
საკონტაქტო ნომერი: 598 88 94 90

ტენდერის კატეგორია:

 • 98300000 სხვადასხვა მომსახურება
 • 50100000 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები