ჩაბარების ვადა:

19 აპრილი 2024, 18:00

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T21044 - ტენდერი თევზამრიდი ელექტროიმპულსური სისტემის მოწყობაზე

შეთავაზების ატვირთვისათვის, გთხოვთ გადახვიდეთ "შეთავაზების" ტაბში.

ტენდერის აღწერილობა:

შპსარციხე 2005“ – (ვარციხის ჰიდროელექტროსადგური) აცხადებს ტენდერს: შპს „ვარციხე 2005“-ის სათავე ნაგებობაზე თევზამრიდი ელექტროიმპულსური სისტემის მოწყობა (მოწყობილობის შესყიდვა). მომსახურების დეტალები გთხოვთ იხილოთ დანართში (ტექნიკურ დავალებაში).

საკონკურსო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:

 • კომპანიის დასახელება, სრული საკონტაქტო ინფორმაცია, საბანკო რეკვიზიტები;
 • სახელმწოფო და საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობის ასლი (ქართული კომპანიებისთვის);
 • ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების განხორციელების შესახებ;
 • ფასთა ცხრილი, საქართველოში მოქმედი ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, მათ შორის დღგ;
 • ანგარიშსწორების პირობები.

წარმოდგენილ წინადადებაში, გთხოვთ, მიუთითოთ ტენდერის ნომერი და დასახელება: შპს „ვარციხე 2005“-ის სათავე ნაგებობაზე თევზამრიდი ელექტროიმპულსური სისტემის მოწყობა (მოწყობილობის შესყიდვა).

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024  წლის  19 აპრილი,  18:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოგზავნილი იქნას საწარმოს ელექტრონულ მისამართზე: chancellery@vhpp.ge

წინადადებები არ იქნება განხილული, თუ პრეტედენტი არ წარმოადგენს ყველა მოთხოვნილ ინფორმაციას.

საკონტაქტო პირი:

გიორგი ზალიკიანი
577 555 467
g.zalikiani@vhpp.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 51100000 ელექტროდა მექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი
 • 71300000 საინჟინრო მომსახურებები
 • 90700000 მომსახურებები ეკოლოგიის სფეროში

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  20 თებერვალი 2024 დრო 15:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა