ჩაბარების ვადა:

19 აპრილი 2024, 18:00

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T21047 - ტენდერი საგენერატორო შენობების ბრტყელი სახურავის მოწყობაზე

შეთავაზების ატვირთვისათვის, გთხოვთ გადახვიდეთ "შეთავაზების" ტაბში.

ტენდერის აღწერილობა:

შპსვარციხე 2005“ – (ვარციხის ჰიდროელექტროსადგური) აცხადებს ტენდერს: შპს „ვარციხე 2005“-ის კუთვნილი ჰესი 1,2,3,4-ის საგენერატორო შენობების ბრტყელი სახურავის მოწყობა. 

მომსახურების ტექნიკური დეტალები გთხოვთ იხილოთ ტექნიკურ დავალებაში და დანართი 1-ში (ფასთა ცხრილი).

საკონკურსო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:

 • კომპანიის დასახელება, საკონტაქტო ინფორმაცია, საბანკო რეკვიზიტები;
 • სახელმწოფო და საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობის ასლი (ქართული კომპანიებისთვის);
 • ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების განხორციელების შესახებ;
 • ფასთა ცხრილი, საქართველოში მოქმედი ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, მათ შორის დღგ;
 • ანგარიშსწორების პირობები;
 • ხარჯთაღრიცხვა, პრეტენდენტის მიერ მომზადებული (დანართი 1-ის შესაბამისად).

წარმოდგენილ წინადადებაში, გთხოვთ, მიუთითოთ ტენდერის ნომერი და დასახელება: შპს „ვარციხე 2005“-ის კუთვნილი ჰესი 1,2,3,4-ის საგენერატორო შენობების ბრტყელი სახურავის მოწყობა.

საკონკურსო წინადადება არ მიიღება და შესაბამისად არ დაიშვება შეფასებაზე, თუ პრეტენდენტი დადგენილ ვადაში არ წარმოადგენს სატენდერო განცხადებით მოთხოვნილი ყველა ინფორმაციას.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024  წლის 19 აპრილი, 18:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

საკონტაქტო პირები:

გიორგი ზალიკიანი
577 555 467
g.zalikiani@vhpp.ge

გურამი ფანცხავა
577 555 431 
g.pantskhava@vhpp.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  20 თებერვალი 2024 დრო 15:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა