ჩაბარების ვადა:

12 მარტი 2024, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T21127 - ტენდერი ტურბინის ზეთის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს ტურბინის ზეთზე. (TP-30) (#27/02-GIEC-TP/OIL-2024)

საქონლის აღწერა: ტურბინის ზეთი TP-30 11 200 კგ

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

კომერციული წინადადება უნდა მოიცავდეს:

  • წინადადების ვალიდურობის პერიოდს;
  • ფასს ეროვნულ ვალუტაში დღგ-ჩათვლით;
  • ინფორმაციას გადახდის პირობების შესახებ;
  • ინფორმაციას მიწოდების ვადების შესახებ;
  • დეტალურად გაწერილ საგარანტიო ვადებს და პირობებს;
  • შემოთავაზებული პროდუქციის ხარისხის სერთიფიკატებს;
  • ინფორმაციას ანალოგიური მიწოდების შესახებ (მიუთითეთ ბოლო 3 წლის ინფორმაცია: კომპანია, დასახელება, ღირებულება და მიწოდების ვადა).

ანალოგის შემოთავაზებს შემთხვევაში, გთხოვთ დაურთოთ დეტალური  ტექნიკური განმარტება-შედარება ჩვენ მიერ მოთხოვნილ პროდუქტთან. 

წინადადების წარდგენის წესი: 

დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებულიუნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება/ნომერი: ტურბინის ზეთის (TP-30) #27/02-GIEC-TP/OIL-2024 

წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 12 მარტი, 17:00 საათი.

წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი.  გამსახურდიას გამზ. 34, ყაზბეგის გამზ 2.

საკონტაქტო პირი სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:

თამაზი ყვავილაშვილი
ელ.ფოსტა: tkvavilashvili@gig.ge
საკონტაქტო ნომერი: 595 33 44 95

ტექნიკურ საკითხბში:

ლერი ჭიპაშვილი
ელ.ფოსტა: lchipashvili@giec.ge 
საკონტაქტო ნომერი 599 88 11 66

ტენდერის კატეგორია:

  • 09200000 ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები

დოკუმენტაცია