ჩაბარების ვადა:

22 მარტი 2024, 18:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
P
ფასების ცხრილი
T21404 - ტენდერი სამუშაო სადგურების დაცვის პროგრამული უზრუნველყოფის და EDR გადაწყვეტილების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს "სოკარ ენერჯი ჯორჯია" აცხადებს ტენდერს სამუშაო სადგურების დაცვის პროგრამული უზრუნველყოფის და EDR გადაწყვეტილების შესყიდვაზე.

აღწერა:

 • Part Number: CEBAJE-AA   Complete EP Protect Bus 1:1TE [P+] - რაოდენობა 1500 ცალი
 • Part Number: MV4ECE-AA   Trellix EDR 1:1 TE 30 Day Storage - რაოდენობა 1500 ცალი

ტექნიკური მოთხოვნები სამუშაო სადგურების ცენტრალური მართვის კონსოლისა და EDR სისტემისთვის:

1. EDR სისტემას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა დაინტეგრირდეს კომპანიის ინფრასტრუქტურაში არსებულ სამუშაო სადგურების ცენტრალურ მართვის კონსოლთან
2. EDR სისტემა აგენტების საშუალებით უნდა უკავშირდებოდეს სამუშაო სადგურებს
3. EDR სისტემას უნდა შეეძლოს მუდმივად ამონიტორინგოს, აღმოაჩინოს და გამოიკვლიოს პოტენციური
საფრთხეები სამუშაო სადგურებზე
4. EDR სისტემას უნდა ქონდეს ღრუბლოვან სერვისზე დაფუძნებული ანალიტიკა
5. EDR სისტემას უნდა ქონდეს ქცევაზე დაფუნძნებული გამოვლენის რუკა MITRE ATT&CK™
6. EDR სისტემას უნდა ქონდეს ისტორიული და რეალური დროში ძებნის ფუნქცია
7. EDR სისტემას უნდა ქონდეს ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით კვლევის ფუნქციონალი
8. სამუშაო სადგურების ცენტრალური მართვის კონსოლიდან უნდა ხდებოდეს ლიცენზიების მართვა
9. სამუშაო სადგურების ცენტრალური მართვის კონსოლიდან მონაცემების შენახვა უნდა ხდებოდა მონაცემთა ბაზაში
10. სამუშაო სადგურების ცენტრალური მართვის კონსოლის უნდა შეეძლოს ინტეგრაცია ავთენთიფიკაციისთვის
ისეთ სისტემებთან როგორებიცაა LDAP, AD და სხვა ფართოდ გავრცელებული სისტემები.
11. კავშირი სამუშაო სადგურების ცენტრალური მართვის კონსოლისა და აგენტს შორის უნდა იყოს დაშიფრული თანამედროვე შიფრაციის მეთოდებით
12. სამუშაო სადგურების ცენტრალური მართვის კონსოლს უნდა ქონდეს მაღალი ხელმოსაწვდომობის
ფუნქციონალის (HA) რეჟიმის მხარდაჭერა
13. სამუშაო სადგურების ცენტრალური მართვის კონსოლის უნდა ქონდეს REST API მხარდაჭერა
14. სამუშაო სადგურების ცენტრალური მართვის კონსოლს და EDR სისტემას უნდა ქონდეს აგენტების ავტომატურად ან მექანიკურად დაყენება წაშლის შესაძლებლობა
15. EDR სისტემას უნდა შეეძლოს მინიმუმ შემდეგი მოქმედებების დისტანციურად გაშვება სამუშაო სადგურებზე:
15.1. სამუშაო სადგურის იზოლირება კომპიუტერული ქსელიდან
15.2. საფრთხის შემცვლელი ფაილების ატვირთვა / კოპირება / წაშლა
15.3. საფრთიხს შემცვლელი პროცესების გაჩერება / წაშლა
15.4. პროცესის მეხსიერების დამუშავება
15.5. სკრიპტის გაშვება CMD , PowerShell, Python და სხვა საშუალებით
16. სამუშაო სადგურების ცენტრალური მართვის სისტემას უნდა შეეძლოს აგენტების დაჯგუფება (ავტომატური და მანუალური მეთოდის გამოყენებით)
17. სამუშაო სადგურების ცენტრალური მართვის სისტემას უნდა შეეძლოს დააყაროს კავშირი აგენტებთან რომლებიც
არ იმყოფებიან კომპანიის ქსელში
18. სამუშაო სადგურების ცენტრალური მართვის სისტემას უნდა შეეძლოს კონფიგურაციის და მონაცემთა ბაზის სარეზერვო ასლის აღება
19. სამუშაო სადგურების ცენტრალური მართვის სისტემას უნდა შეეძლოს EDR სისტემის მონაცემების დამუშავება და რეპორტის მომზადება
20. სამუშაო სადგურების ცენტრალური მართვის სისტემას უნდა შეეძლოს ინტეგრაცია SIEM სისტემასთან.
21. სამუშაო სადგურების დაცვის სისტემას უნდა შეეძლოს ფაილებზე მიმართვის დროს (ე.წ. On-Access Scan), წაკითხვისას, ჩაწერისას და მათი დეტალური სკანირება;
22. სამუშაო სადგურების დაცვის სისტემას უნდა შეეძლოს ინფორმაციის შენახვა წარსული შემოწმებიდან და სკანირების ასაჩქარებლად ქეშის გამოყენება;
23. სამუშაო სადგურების დაცვის სისტემას უნდა გააჩნდეს ჩაშენებული მოდული ექსპლოიტების აღმოსაფხვრელად;
24. სამუშაო სადგურების დაცვის სისტემას უნდა შეეძლოს ოპერაციული სისტემის და გავრცელებული პროგრამების სისუსტეების სიგნატურების (ხელწერის) რეგულარული განახლებები შეღწევადობის გამაფრთხილებელი
ჩაშენებული მოდულით;
25. სამუშაო სადგურების დაცვის სისტემას უნდა შეეძლოს სიგნატურული (ხელწერის) და ღრუბლოვანი ანალიზის
შედეგებისგან დამოუკიდებლად პოტენციურად საფრთხის შემცველი აპლიკაციის ქმედების ბლოკირება;
26. სამუშაო სადგურების დაცვის სისტემას უნდა შეეძლოს სხვადასხვა კატეგორიის წყაროებზე წვდომის ბლოკირება;
27. სამუშაო სადგურების დაცვის სისტემას უნდა შეეძლოს სამუშაო სადგურის სრული დაცვა, რომელიც არ არის დაკავშირებული ცენტრალურ მართვის სისტემასთან;

აგენტის ტექნიკური მოთხოვნები:

1. აგენტს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა რომ შეზღუდოს სამუშაო სადგურის პროცესორის რესურსის გამოყენება
2. აგენტის დაინსტალირება შესაძლებელი უნდა იყოს შემდეგი მეთოდებით:
2.1. დისტანციურად ინსტალაცია სამართავი პანელიდან ან სხვა დისტანციური მეთოდებით
2.2. მექანიკურად ინსტალაცია
3. აგენტის უნდა ქონდეს შესაძლებლობა შეცვალოს საცავის ლოგირების ზომა და მათი შენახვის პერიოდი
4. აგენტის დაყენება უნდა შეიძლებოს შემდეგ ოპერაციულ სისტემებზე:
4.1. Windows 10 და ზევით
4.2. Windows Server 2016 და ზევით
4.3. Oracle Linux 7
4.4. Red Hat Linux 7/8
4.5. CentOS 7/8
4.6. macOS Sonoma / Ventura / Monterey
5. აგენტს უნდა ქონდეს დაცვა ცენტრალიზირებული პოლიტიკიდან მისი წაშლის ან მოდიფიკაციაზე
6. აგენტს უნდა შეეძლოს დააგენერიროს პროცესების / ფაილების „hash sum“ MD5, SHA-1, SHA-256 ალგორითმების

მოთხოვნები პროდუქტის მწარმოებლის მიმართ:

1. სამუშაო სადგურის მართვის და EDR სისტემა უნდა იყოს ერთიდაიმავე მწარმოებლის.
2. შემოთავაზებული პროდუქტს უნდა შეეძლოს როგორც მინიმუმ იმავე მწარმოებლის მონაცემთა გაჟონვის პრევენციის (DLP) სისტემასთან ინტეგრაცია.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 22 მარტი, 18:00 საათი
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში

საკონტაქტონო ნომერი
ლევანი
577 10 55 70ტენდერის კატეგორია:

 • 72200000 პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები
 • 50600000 უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მასალების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
 • 98300000 სხვადასხვა მომსახურება

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  15 მარტი 2024 დრო 16:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა