ჩაბარების ვადა:

16 აპრილი 2024, 20:00

სტატუსი:

დასრულებული

T21710 - ტენდერი მედიკამენტებისა და სახარჯი მასალების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

„მარდალეიშვილის სამედიცინო ჯგუფი“ აცხადებს ტენდერს ფარმაცევტული პროდუქტებისა და სამედიცინო სახარჯი მასალის ცენტრალიზებულ შესყიდვაზე.

სამკურნალო საშუალებებისა და სამედიცინო სახარჯი მასალის ჩამონათვალი წარმოდგენილია დანართის სახით იხ. (დანართი #1)

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ წამოგვიდგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიიდან.

აუცილებელი მოთხოვნები:

  • ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისიანობა უნდა აღემატებოდეს 1 წელს, საქონლის ვარგისობის ვადა შესაძლებელია იყოს განსხვავებული მხოლოდ მხარეთა შეთანხმებით.
  • მედიკამენტებისა და სახარჯი მასალების ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს შეკვეთიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღისა.
  • შესაძლებლობის ფარგლებში, უწყვეტი უზრუნველყოფა ტენდერის მოქმედების პერიოდში - 1 წლის განმავლობაში.
  • ხელშეკრულების გაფორმება მოხდება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.
  • წარმოდგენილ წინადადებაში (დანართი #1), გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენს მიერ შემოთავაზებული მედიკამენტის და სახარჯი მასალების დასახელება, ერთეულის ფასი, მწარმოებელი კომპანია, აქტიური სუბსტანციის მწარმოებელი და მედიკამენტის და სახარჯი მასალის შეფუთვის ქვეყანა.
  • წარმოსადგენ წინადადებაში (დანართი #1), პირველ ფურცელზე მოცემულია შევსების დეტალური ინსტრუქცია (Sheet “ინსტრუქცია”)

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

სატენდერო წინადადების ჩაბარების ბოლო ვადა :2024 წლის 16 აპრილი 20:00 საათი.

სატენდერო წინადადება გამოგვიგზავნეთ შემდეგელექტრონულ მისამართებზე: ttsintsadze@mmc.ge ; msturua@mmc.ge ; loladze@mmc.ge ; imardaleishvili@mmc.ge;

საკონტაქტო ინფორმაცია:

შესყიდვების განყოფილება
თამარ ცინცაძე  მობ : 593 55-11-29
მიხეილ სტურუა მობ : 599 34-00-64

ტენდერის კატეგორია:

  • 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები
  • 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები