ჩაბარების ვადა:

15 აპრილი 2024, 17:00

სტატუსი:

დასრულებული

T21718 - ტენდერი შენობა-ნაგებობის შიდა სარემონტო სამუშაოების მოწყობაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ტიფლის სითი აცხადებს ტენდერს შენობა-ნაგებობის შიდა სარემონტო სამუშაოების მოწყობაზე (#03/04-S-Tiflis/Repair-24).

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ წარმოადგინეთ:

 • კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • ფასების ცხრილის შევსებული ფორმა; (დანართი N1)
 • ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას მოთხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის რაოდენობაზე.
 • კომპანიის გამოცდილების არსებობის დადასტურება ანალოგიურ სამუშაოებზე (არანაკლებ 1 წელი); 

ობიექტის მდებარეობა:

 • ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი #37ბ

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს:

 • ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;

სამუშაოების ხანგრძლივობა:

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღე

აუცილებელი პირობები:

 • შემოთავაზება უნდა იყოს შედგენილი ქართულ ენაზე და წარდგენილ იქნას დალუქული კონვერტით დამკვეთის მისამართზე - საქართველო, ქ.თბილისი, 0160, კ. გამსახურდიას გამზ. #34, / ალ. ყაზბეგის გამზ. #2.
 • კონვერტზე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს ტენდერის დასახელება - „შენობა-ნაგებობის შიდა სარემონტო სამუშაოების მოწყობა“ ნომერი #03/04-S-Tiflis/Repair -24
 • პრეტენდენტის შესახებ ინფორმაცია და საკონტაქტო ინფორმაცია. კონვერტზე ასევე მიუთითეთ ადრესატი: ავთანდილ მანჯავიძე, ტელ: 595711272

შეთავაზების ვალუტა: ლარი (საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა დამატებითი ღირებულების გადასახადის ჩათვლით).

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა:  15 აპრილი 2024 წლის, 17:00 სთ;

ტექნიკურ საკითხებზე კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ:

 შალვა მჭედლიძე
ტელ: 577 59 59 38

არქიტექტურულ (სამუშაო ფაილები) და საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი:

გიორგი ძიძიკაშვილი
ტელ: 555 19 21 25

ტენდერის კატეგორია:

 • 50800000 სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება