ჩაბარების ვადა:

11 აპრილი 2024, 15:00

სტატუსი:

გაფორმებული

E
ელ. ტენდერი
T21745 - ტენდერი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯია“ ს/კ 205130464 აცხადებს ელექტრონულ ტენდეტს სს „ექსპრეს ტექნოლოჯიზ“-ს ჯგუფში შემავალი კომპანიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევაზე.

შესყიდვის პირობები:

დასაზღვევი ა/მ რაოდენობა 
 
42 ერთეული
დასაზღვევი ა/მ რაოდენობა - ტიპი „სპეციალიზებული“ 43 ერთეული
პოლისის გააქტიურების ვადა 2024 წლის 8 მაისიდან
ხელშეკრულების ვადა 1 წელი
სადაზღვევო რისკები ავტოტრანსპორტის გარეგანი ზემოქმედებით მიყენებული დაზიანება
ხანძარი, აფეთქება
საგნის გატაცება, გატაცების მცდელობა
(კერძოდ: ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა)
ვანდალიზმი
მინის დაზიანება
სხვადასხვა საგნის დაცემა
სტიქიური უბედურებები (სეტყვა, წყალდიდობა, მიწისძვრა, დიდთოვლობა, მეწყერი)
გაჩერებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაუდგენელი პირის მიერ დაუდგენელ ვითარებაში დაზიანება
ავტოსაგზაო შემთხვევის, ან სხვა გარე ფაქტორის შედეგად მიყენებული ზიანის სრული ანაზღაურება მიუხედავად მძღოლის უხეში გაუფრთხილებლობისა
ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მიყენებული ზიანის სრული ანაზღაურება მესამე პირისათვის მიუხედავად მძღოლის უხეში უხეში გაუფრთხილებლობისა
სადაზღვევო რისკები სპეციალიზებული ავტომობილისთვის ავტოტრანსპორტის გარეგანი ზემოქმედებით მიყენებული დაზიანება
ხანძარი, აფეთქება
საგნის გატაცება, გატაცების მცდელობა
(კერძოდ: ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა)
ვანდალიზმი
მინის დაზიანება
სხვადასხვა საგნის დაცემა
სტიქიური უბედურებები (სეტყვა, წყალდიდობა, მიწისძვრა, დიდთოვლობა, მეწყერი)
გაჩერებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაუდგენელი პირის მიერ დაუდგენელ ვითარებაში დაზიანება
ავტოსაგზაო შემთხვევის, ან სხვა გარე ფაქტორის შედეგად მიყენებული ზიანის სრული ანაზღაურება მიუხედავად მძღოლის უხეში გაუფრთხილებლობისა
ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მიყენებული ზიანის სრული ანაზღაურება მესამე პირისათვის მიუხედავად მძღოლის უხეში გაუფრთხილებლობისა
სპეციალიზებული ავტომობილის მოძრაობისას საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ნებისმიერი საგზაო მოძრაობის შესახებ სამართალდართალდარღვევის დადგომისას, მათ შორის მაგრამ არა მხოლოდ: ღერძულა ხაზის გადაკვეთა, ორმაგი ღერძულა ხაზის გადაკვეთა, შუქნიშნის მარეგულირებელი ნიშნების უგულვებელყოფა, გამაფრთხილებელი ნიშნების უგულვებელყოფა, სიჩქარის გადაჭარბება, BUS LINE-ზე მოძრაობა, უსაფრთხოდ დგომის წესების დარღვევა და სხვა მარეგულირებელი ნიშნებისა და სიგნალების დარღვევა, ამკრძალავი, მიმთითებელი ან/და პრიორიტეტის ნიშნენის არ დამორჩილება და საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონის 51-ე მუხლის 1-ლი პუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისები.
ფრანჩიზა 0%
მესამე პირის მიმართ პასუხისმგებლობა ლიმიტი 20.000 აშშ დოლარი
მძღოლისა და მგზავრის უბედური შემთხვევის დაზღვევა ლიმიტი 25.000 აშშ დოლარი
ცვლილებების მართვა წლის განმავლობაში ავტოპარკში ა/მ დამატებისშემთხვევაში დაზღვევა უნდა მოხდეს ძირითადიპოლისის პირობების მიხედვით (ფასი/პირობები, სახელშეკრულებო ვადის ამოწურვამდე პერიოდით)
უფლება მოსილი მძღოლები კომპანიის ყველა თანამშრომელი, რომელსაცაქვს მართვის მოწმობა
ავტო ასისტანსი 24/7;
ევაკუატორით გადაადგილება შეუზღუდავი, როგორც სადაზღვევო შემთხვევისასა, ასევე ავტომობილის დაზიანების დროს.
ძირითადი მოთხოვნები

გარანტიაზე მყოფი ავტომობილების სადაზღვევო შემთხვევის შეფასება უნდა განხორციელდეს ავტორიზებულ დილერებთან;

  სადაზღვევო ხელშეკრულების ფარგლებში დამდგარი სადაზღვევო შემთხვევების ან/და ნებისმიერ სხვა საკითხთან დაკავშირებით პირადი მენეჯერის მომსახურება


დაზღვევა განხორციელდეს
2024 წლის 8 მაისიდან.

სატენდერო პირობები:

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული შემდეგი დოკუმენტაცია (PDF ფორმატის ფაილები):

 • დანართი N1- კომპანიის რეკვიზიტები;
 • დანართი N2- წლიური ტარიფი წარმოდგენილი უნდა იყოს პროცენტული მაჩვენებელით;
 • დანართი N3- განხორციელებული პროექტების და შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი;

შემოთავაზების მიღების ბოლო ვადაა 11/04/2024 15:00 საათი

ტენდერში გამარჯვების კრიტერიუმია-გამოცდილება და ღირებულება;

გამარჯვებულად მიიჩნევა და ხელშეკრულება დაიდება იმ მონაწილესთან, რომელიც წარმოადგენს უკეთეს ფასს და დააკმაყოფილებს სატენდერო ტექნიკურ მოთხოვნებს;

დამკვეთის მიერ შესაძლებელია შეწყდეს ტენდერი, შესაბამისი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში, რაც დაფიქსირდება შესყიდვების ელექტრონული სისტემაში- www.tenders.ge-ზე. ასევე დამკვეთი იტოვებს უფლებას ტენდერი სცნოს ანულირებულად;

სხვა დანარჩენი პირობები, შემდგომში გამყიდველსა და მყიდველს შორის გათვალისწინებულ იქნება ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულებაში.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 11 აპრილი, 15:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: დოლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

ტენდერის მსვლელობის დროს ტექნიკურ და ტენდერის პროცესთან დაკავშირებით კითხვებზე დაუკავშირდით:

ლელა ტყეშელაშვილი
ტელ: +995 599 27 87 97
ელ.ფოსტა: ltkeshelashvili@ddg.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  4 აპრილი 2024 დრო 18:00
 • შეთავაზების ვალუტა: USD
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა