ჩაბარების ვადა:

15 აპრილი 2024, 17:00

სტატუსი:

არ შედგა

E
ელ. ტენდერი
T21816 - ტენდერი განახლბადი ენერგიების მენეჯერის უმაღლესი პროფესიული პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენაზე

ტენდერის აღწერილობა:

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი USAID - ის პროგრამის - „დამსაქმებლები პროფესიული განათლებისთვის“ მიერ დაფინანსებული პროექტის „განახლებადი ენერგიების და ენერგოეფექტურობის მიმართულებით IV-V საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და სასერტიფიკატო ტრენინგ კურსების შემუშავება, განხორციელება და ინსტიტუციონალიზება GIPA-ში" ფარგლებში, აცხადებს ტენდერს- განახლბადი ენერგიების მენეჯერის უმაღლესი პროფესიული პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენის შესახებ.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის - პროგრამა „დამსაქმებლები პროფესიული განათლებისთვის“ ფინანსური მხარდაჭერით და მისი მიზანი არის ინოვაციური, უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და ტრენინგ კურსების შემუშავება და განხორციელება განახლებადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის მიმართულებით.

პროექტი ითვალისწინებს თანამედროვე სასწავლო ტექნოლოგიებითა და საგანმანათლებლო მასალებით ინფრასტრუქტურის აღჭურვას, საზოგადოებისა და პოტენციური დამსაქმებლების ცნობიერების ამაღლებას განახლებადი ენერგიების სისტემებისა და ენერგოეფექტურობის მიმართულებით. 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნაში ჩართული მხარეები არიან უნარების სააგენტო, დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია და დამსაქმებლები. პროექტი აგრეთვე მიზნად ისახავს მაღალკვალიფიციური, ბაზრის საჭიროებებზე მორგებული, შესაბამისი ცოდნით და კომპეტენციებით აღჭურვილი კადრების მომზადებას განახლებადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის მიმართულებით. 

ანგარიშსწორების პირობები:

 • სატენდერო წინადადებაში, შესყიდვის ობიექტის ღირებულებები გამოსახული უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით ეროვნულ ვალუტაში.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წელის 15 აპრილი, 17:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი: საქონლის მიწოდების ადგილია ქ. თბილისი, იეთიმ გურჯის 9

საკონტაქტო პირი:

591 19 43 08
ქეთევან რუხაძე
k.rukhadze@gipa.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 44500000 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები
 • 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები
 • 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა
 • 31400000 აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები
 • 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები
 • 31700000 ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები
 • 38300000 საზომი ხელსაწყოები
 • 42100000 დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  12 აპრილი 2024 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა