ჩაბარების ვადა:

24 აპრილი 2024, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T21863 - ტენდერი ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის შენობაში გარე საევაკუაციო კიბის მოწყობაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური'' აცხადებს ტენდერს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის შენობაში გარე საევაკუაციო კიბის მოწყობაზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა #15.

კომერციული შეთავაზება სრულად უნდა შეიცავდეს ყველა საჭირო ინფორმაციას. კომერციული შეთავაზება პოტენციური მიმწოდებლის მიერ წარდგენილია მომხმარებლის ოფისში დალუქულ კონვერტში, დეტალების და საკონტაქტო მონაცემების მითითებით, პოტენციური მიმწოდებლის ბეჭდით დამოწმებული არაუგვიანეს 24.04.2024 12:00 საათამდე. მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ კომერციული შეთავაზებები განხილვას არ ექვემდებარება და უბრუნდება პოტენციურ მიმწოდებელს.

ყველა საჭირო დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და რუსულ ენებზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
AbashidzeN@batumiport.com

ტენდერის კატეგორია:

  • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
  • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები