ჩაბარების ვადა:

30 აპრილი 2024, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T21874 - ტენდერი თანამშრომლების ჯანმრთელობის დაზღვევაზე

ტენდერის აღწერილობა:

DHL-ის საქართველოს წარმომადენლობა, კომპანია შპსჯორჯიან ექსპრესი აცხადებს ტენდერს თანამშრომლების ჯანმრთელობის დაზღვევაზე.

მომსახურების გაწევის ვადა: მინიმუმ 1 წლიანი ხელშეკრულება.

დაზღვეულთა რაოდენობა: 250+

შპს ჯორჯიან ექსპრესი აცხადებს ტენდერს თანამშრომლების სამედიცინო დაზღვევაზე: ჯანმრთელობის დაზღვევა, უბედური შეთხვევისგან დაზღვევა და სიცოცხლის დაზღვევა, თბილისსა და რეგიონებში.

ტენდერში მონაწილე სადაზღვევო კომპანიებმა, გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი აუცილებელი პირობები წარმოდგენილ შემოთავაზებებში:

 • თანამშრომლების ასაკობრივი ზღვარი - ულიმიტო: დაზღვევას ექვემდებარებიან საოჯახო პაკეტის მეშვეობით - მეუღლე (ასაკის შეუზღუდავად), შვილები 21 წლამდე, მშობლები და და-ძმა (65 წლამდე);
 • ხელშეკრულების მოქმედების მთელი ვადის განმავლობაში (დაზღვევის ხელშეკრულებაზე ხელმოწერისთანავე) თანამშრომლების (რაოდენობის მიუხედავად) როგორც ინდივიდუალურ, ისე საოჯახო პაკეტში დაზღვეულთა დამატების და გამოკლების შესაძლებლობა;
 • ტენდერში მონაწილე კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ სადაზღვევო ორი პაკეტი ერთი მინიმალური ღირებულების სადაზღვევო პაკეტი ( 45 ლარიანი ინდივიდუალური (მხოლოდ თანამშრომლის და/ან შვილი 21 წელს ზემოთ დაზღვევა) და 125 ლარიანი საოჯახო (თანამშრომელი + მეუღლე + შვილები (რაოდენობა შეუზღუდავად) და მეორე სადაზღვევო პაკეტი შედარებით მაღალი ღირებულების (100% და 90%-იანი დაფარვით). მოცემული პაკეტის ღირებულება არის შემოსული წინადადებების შედარებებისთვის, შერჩეულ კომპანიებთან ინდივიდუალურად მოხდება დაკავშირება შემდეგი მოლაპარაკებებისთვის.
 • საოჯახო დაზღვევის პაკეტის ღირებულება უნდა იყოს ერთი და არ უნდა შეიცვალოს პაკეტში დაზღვეულთა რაოდენობიდან გამომდინარე. საოჯახო პაკეტში დაზღვეულების რაოდენობა შეიძლება იყოს 2 და „+“ პირები. (თანამშრომელი და მეუღლე, ან/და თანამშრომელი, მეუღლე და შვილები (21 წლამდე).
 • ხელშეკრულების ძალაში შესვლამდე არსებული დაავადებების (მათ შორის ქრონიკული დაავადებები) და მდგომარეობების (ორსულობა, მშობიარობა), მათი გართულების მკურნალობის და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურება დაზღვეულთათვის.

კომპანიების მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

 • სრულად შევსებული თანდართული Excel-ის დოკუმენტი თქვენს მიერ შემოთავაზებულ პროდუქტზე; იმ შემთხვევაში თუ excel-ის ფაილში ჩამოთვლილ მომსახურების სია არ ასახავს სრულად თქვენ მიერ შემოთავაზების წინადადებას, გთხოვთ დაამატოთ მომსახურება და შესაბამისი პირობები.
 • სამედიცინო ხარჯების ანაზღაურების პირობები (როგორც პროვაიდერ, ასევე არაპროვაიდერი კლინიკის შემთხვევაში), საჭირო დოკუმენტები და პროცედურა;
 • გამონაკლისების დეტალური სია - რა არ ექვემდებარება ანაზღაურებას;
 • თქვენი კომპანიის პროვაიდერების სია და კლინიკების ჩამონათვალი საქართველოს მაშტაბით;
 • ანგარიშსწორების პირობები;
 • დაზღვეულისთვის სადაზღვეო პროცედურის დეტალური აღწერა - მომსახურების მიღების სურვილიდან დაწრებული, ანაზღაურების მიღებით დასრულებული.
 • გამონაკლისი შემთხვევებისათვის დაზღვევა უნდა მოიცავდეს სპეციალურ სადაზღვევო ფონდს (გთხოვთ მიუთითოთ თანხა)

ფასები მოწოდებული უნდა იყოს ლარში.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • შემოთავაზების გამოგზავნის ბოლო ვადაა: 30 აპრილი 2024 . (18:00-მდე)
 • სატენდერო წინადადებები მოგვაწოდეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr@dhl.ge

ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიმართოთ:
ჯორჯიან ექსპრესის HR დეპარტამენტი
შპს ჯორჯიან ექსპრესი
სათავო ოფისი, ა. წერეთლის 105, თბილისი 0119
ტელ.: (+995032) 676060
ელ. ფოსტა: hr@dhl.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები