ჩაბარების ვადა:

23 აპრილი 2024, 18:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T21878 - ტენდერი კაფეტერიის ინვენტარის შეძენაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს კაფეტერიის ინვენტარის შეძენაზე.

 • შესყიდვის ობიექტი: იხილეთ დანართი 1-ში და დანართი 2-ში ჩამოთვლილი ინვეტარი. (გთხოვთ შეავსოთ დანართი 1- ში არსებული ფასების ცხრილი.)
 • დამატებითი პირობა - შემოთავაზებაში უნდა გავითვალისწინოთ ტრანსპორტირება მონტაჟის თანხები.
 • საგარანტიო პირობა - არანაკლებ 1 წელი

ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაცია აკმაყოფილბდეს შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

 • შესაბამის სფეროში მოღვაწეობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება:
 • შესრულებული მსგავსი პროექტები, არანკლებ 2

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს ნებისმიერი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი. 

 • შემოთავაზებული პროდუქცია უნდა იყოს მოთხოვნილის იდენტური;
 • გამარჯვებულმა კომპანიამ ბანკის მიერ მოთხოვნის შესაბამისად ერთი კვირის ვადაში უნდა წარადგინოს ერთი ან რამდენიმე პოზიციის ნიმუში
 • ნიმუშების წარდგენა უნდა მოხდეს მონაწილის ხარჯებით.
 • ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს მომწოდებელი კომპანია დამკვეთის მიერ მითითებულ მისამართზე

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნასwww.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 23 აპრილი, 14:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: N/A
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო პირი:
გიორგი ლომთაძე
ტელ: 579 15 67 96
ელ.ფოსტა: glomtadze@bog.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 39100000 ავეჯი
 • 39200000 ავეჯის აქსესუარები

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  16 აპრილი 2024 დრო 08:00
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა