ჩაბარების ვადა:

10 მაისი 2024, 18:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T21893 - ტენდერი სამშენებლო & სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე

ტენდერი შეჩერდა დროებით შემსყიდველის გადაწყვეტილებით !

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „დიპლომატ ჯორჯია“ აცხადებს ტენდერს სამშენებლო & სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე.

მისამართი 1: სამტრედია, რობაძის ქ, N 30

საპროექტო ტერიტორიის საკადასტრო კოდ(ებ)ია: 34.08.49.039; 34.08.49.034

მისამართი 2: სამტრედია, დაბა კულაში, თამარ მეფის ქ. #8,

საპროექტო ტერიტორიის საკადასტრო კოდ(ებ)ია: 34.04.42.157

 სამუშაოთა ჩამონათვალი:

 • მავთულბადის ღობე (სამტრედია)
 • სარემონტო სამუშაოები სამტრედია (სასადილო, დაცვა, მოსასვენებელი ოთახი)
 • სახურავი (სამტრედია)
 • სარემონტო სამუშაოები (კულაში)

მონაწილის მხრიდან წარმოსადგენი ინფორმაცია / დოკუმენტაცია:

 • კომპანიის რეკვიზიტები (სრული დასახელება, ს/კ, ელ.ფოსტა და ტელ. ნომერი).
 • კომერციული წინადადება:
 • მონაწილემ უნდა მოამზადოს ხარჯთაღრიცხვის ფაილი დანართი N2-ის შესაბამისად, რომელიც უნდა მოიცავდესპროექტის სრულ ღირებულებას;
  - პროექტის შესრულების გრაფიკი (Microsoft Project ან/და Excel-ის ფორმატში);
  - გადახდის პირობები (საჭიროების შემთხვევაში).
 • ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამკონკურსით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ შესაბამის გადასახადებს.
 • ბოლო 3 წლის განმავლობაში ანალოგიური მომსახურების გაწევის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (სასურველია მინ. 5 პროექტი).
 • მინიმუმ 3 სარეკომენდაციო წერილი.
 • ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტაციის წარდგენა უნდა მოხდეს მითითებული ვადის ამოწურვამდე, ელექტრონულად ტენდერების ვებ გვერდზე Tenders.ge
 • მონაწილის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

შენიშვნა: წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს გაკოტრების პროცესში, ლიკვიდაციის პროცესში და საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.

სატენდერო პროცედურები და ვადები:

 • წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2024 წლის 26 აპრილი 17:00 საათი.
 • სატენდერო პერიოდის დასრულების შემდეგ მოხდება ყველა იმ კომპანიის განაცხადის განხილვა, რომელიც სრულყოფილად წარმოადგენს სატენდერო წინადადებაში მოცემულ ყველა საჭირო დოკუმენტაციას. საპროექტო კომპანიის შერჩევა და გამარჯვებულად გამოვლენა მოხდება წარმოდგენილი ფასის, გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის შესაბამისად.
 • მონაწილეების მიერ წარმოდგენილი არასწორი ან არასრულყოფილი წინადადება არ განიხილება.
 • ყველა სრულყოფილად წარმოდგენილი წინადადებების განხილვა მოხდება შპს „დიპლომატ ჯორჯიას“ სატენდერო კომიტეტის მიერ, რომელიც გამოავლენს გამარჯვებულს.
 • ხელშეკრულების შაბლონი წარდგენილი იქნება შპს დიპლომატ ჯორჯიას მხრიდან.
 • გამარჯვებული კომპანიის მხრიდან სავალდებულოა ხელშეკრულების საავანსო ღირებულების (საჭიროების შემთხვევაში) საბანკო გარანტიის წარდგენა.
 • შპს „დიპლომატ ჯორჯია“ უფლებას იტოვებს თვითონ შეცვალოს ტენდერის დასრულების ვადა, შეცვალოს კონკურსის პირობები, ან შეწყვიტოს მისი მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე.

სამუშაოების დაწყების და დასრულების ვადები:

 • დაწყება - 2024 წლის მაისი;
 • დასრულება - სამუშაოების დაწყებიდან 1 თვე.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 10 მაისი, 18:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ადმინისტრაციის სუპერვაიზერი
საკონტაქტო პირი: ივიკო გერგიძე
ელ. ფოსტა: i.gergidze@diplomat-global.com
ტელ: +995 577408386

შესყიდვების კოორდინატორი
საკონტაქტო პირი: თამარ კაკაშვილი
ელ. ფოსტა: t.kakashvili@diplomat.ge
ტელ: +995 599 465 328

შესყიდვების სუპერვაიზერი
საკონტაქტო პირი: თამარ იმერლიშვილი
ელ. ფოსტა: constructionteam@diplomat.ge
ტელ: +995 571 77 22 11

ტენდერის კატეგორია:

 • 50800000 სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  17 აპრილი 2024 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა