ჩაბარების ვადა:

8 მაისი 2024, 17:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T21995 - ტენდერი გარე და შიდა გადაზიდვების სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპსდიპლომატ ჯორჯიააცხადებს ტენდერს ორ ლოტად :

 •  ლოტ 1: საერთაშორისო გადაზიდვები

ქვეყნების ჩამონათვალი და ტრანსპორტირების ტიპები გთხოვთ იხილოთ დანართი N1-ში.

 • ლოტ 2: ქვეყნის შიდა გადაზიდვები

მიმართულებები და ტრანსპორტირების ტიპები გთხოვთ იხილოთ დანართ N1-ში.

მონაწილის მხრიდან წარმოსადგენი ინფორმაცია:

 • კომპანიის რეკვიზიტები (სრული დასახელება, ს/კ, ელ.ფოსტა და ტელ. ნომერი).
 • კომერციული წინადადება (სრულყოფილად შევსებული ხარჯთაღრიცხვის ფაილები ცვლილებების გარეშე, რომელიც უნდამოიცავდეს შესყიდვის ღირებულებას, მოწოდების ვადას და გადახდის პირობას).
 • ფასების წარმოდგენა დასაშვებია საერთაშორისო გადაზიდვებზე უცხოურ ვალუტაში.
 • ფასები უნდა მოიცავდეს ამ კონკურსით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს(მათ შორის დღგ).
 • ბოლო 3 წლის განმავლობაში ანალოგიური მომსახურების გაწევის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
 • საერთაშორისო გადაზიდვების ტრანსპორტირების დაზღვევა.
 • დაზღვევის პირობა მოიცავდეს პუნქტს ,რომლის თანამხად სადაზღვეო ინციდენტის დადგომის შემთხვევაში მოსარგებლე მხარე იყოს შპს დიპლომატ ჯორჯია.
 • მოთხოვილი დოკუმენტაციის წარდგენისათვის საჭირო ყველა დეტალები და პირობები შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ ფაილებში.
 • ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტაციის წარდგენა უნდა მოხდეს მითითებული ვადის ამოწურვამდე, ელექტრონულად ტენდერების ვებ გვერდზე www.Tenders.ge
 • მონაწილის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

შენიშვნა: წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს გაკოტრების პროცესში, ლიკვიდაციის პროცესში და საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.

სატენდერო პროცედურები და ვადები:

 • წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2024 წლის 8 მაისი 17:00 საათი.
 • კანდიდატის მხრიდან უნდა მოხდეს დანართი N1-ის შევსება.
 • სატენდერო პერიოდის დასრულების შემდეგ მოხდება ყველა იმ კომპანიის განაცხადის განხილვა, რომელიც სრულყოფილად წარმოადგენს სატენდერო წინადადებაში მოცემულ ყველა საჭირო დოკუმენტაციას. გადამზიდი კომპანიის შერჩევა და გამარჯვებულად გამოვლენა მოხდება წარმოდგენილი ფასის, გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის შესაბამისად.
 • მონაწილის მიერ წარმოდგენილი არასწორი ან არასრულყოფილი წინადადება არ განიხილება.
 • ყველა სრულყოფილად წარმოდგენილი წინადადებების განხილვა მოხდება შპს „დიპლომატ ჯორჯიას“ სატენდერო კომიტეტის მიერ, რომელიც გამოავლენს გამარჯვებულს.
 • შპს „დიპლომატ ჯორჯია“ უფლებას იტოვებს თვითონ შეცვალოს ტენდერის დასრულების ვადა, შეცვალოს კონკურსის პირობები, ან შეწყვიტოს მისი მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 8 მაისი, 17:00 საათი;
 • შეთავაზების ვალუტა: N/A;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო ინფორმაცია:

შესყიდვების სუპერვაიზერი:
საკონტაქტო პირი: თამარ იმერლიშვილი
ელ. ფოსტა: T.imerlishvili@diplomat.ge
ტელ: +995 571 77 22 11

შესყიდვების მენეჯერი:
საკონტაქტო პირი: ბაკო ხაბურძანია
ელ. ფოსტა: B.khaburdzania@diplomat.ge
ტელ: +995 577 14 44 40

ტენდერის კატეგორია:

 • 63100000 ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები
 • 66700000 გადაზღვევის მომსახურებები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  24 აპრილი 2024 დრო 08:00
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა