ჩაბარების ვადა:

23 მაისი 2024, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T22254 - ტენდერი დასუფთავების მომსახურების მომწოდებლის შერჩევაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს "ბაზისბანკი" აცხადებს ტენდერს დასუფთავების მომსახურების მომწოდებლის შერჩევაზე:

სატენდერო დოკუმენტების განხილვის შედეგად შეირჩევა საუკეთესო ფასის და მომსახურების პირობების მქონე ერთი კვალიფიციური კომპანია, რომელთანაც გაფორმდება საწყის ერტაპზე ერთწლიანი გენერალური მომსახურების ხელშეკრულება (მომსახურებიგაგრძლება დამოკიდებულია 1 წლიანი სამუშაო პერიოდის შედეგბის შეჯამებით).

 • ძირითადი მოთხოვნები იხ. დანართ #1-ში
 • ობიექტების მონაცემები იხ. დანართ #2-ში
 • მოთხოვნის მიხევით მისაწოდებელი პროდუქცია იხ. დანართ #3-ში 

ტენდერში მონაწილე კომპანიები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

 • შესაბამის სფეროში სამუშაო გამოცდილება არანაკლებ 2 წელი.
 • სატენდერო განაცხადი უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას: -
   - შევსებული ფასთა ცხრილი (იხ. თანდართული ფაილი-დანართი #1)(ღირებულება უნდა იყოს მოცემული ყოველთვიური ფიქსირებული გადახდით ობიექტების მიხედვით, გადასახადების ჩათვლით, ღირებულება უნდა მოიცავდეს როგორც ადამიანური რესურსის, ასევე ქიმიური საშუალებების და ტექნიკური აღჭურვილობის მონაცემებს);
   - კომპანიის კორპორატიული კლიენტების ჩამონათვალი, საკონტაქტო პირების მითითებით;
   - მინიმუმ სამი სარეკომენდაციო წერილი (ბოლო 3 თვის გაცემული);
   - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან. 

შენიშვნა: ბანკი იტოვებს უფლებას არ განიხილოს შემოსული წინადადება, რომელშიც არასრულად იქნება წარმოდგენილი მოთხოვნილი დოკუმენტაცია.

სატე
ნდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონული სახით მეილზე- tenders@basisbank.ge (subject-"ტენდერი დასუფთავების მომსახურების მომწოდებლის შერჩევაზე")

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 23 მაისი 18:00 სთ-მდე.
სერვისის დაწყების სავარაუდო თარიღი: 01.07.2024. 

ტენდერთან დაკავშირებულ კითხვებზე დაუკავშირდით: 

გაგა ქემერტელიძე
ტელ: 579404894

ტენდერის კატეგორია:

 • 90900000 დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება