ჩაბარების ვადა:

28 მაისი 2024, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T22398 - ტენდერი პორტალური ამწეებისათვის სიმატიკის ბლოკების შესყიდვაზე

ენდერის აღწერილობა:

შპს "ბათუმის საზღვაო ნავსადგური"  აცხადებს ტენდერს პორტალური ამწეებისათვის სიმატიკის ბლოკების შესყიდვაზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა #15.

კომერციული შეთავაზება სრულად უნდა შეიცავდეს ყველა საჭირო ინფორმაციას.
კომერციული შეთავაზება პოტენციური მიმწოდებლის მიერ წარდგენილია მომხმარებლის ოფისში დალუქულ
კონვერტში, დეტალების და საკონტაქტო მონაცემების მითითებით, პოტენციური მიმწოდებლის ბეჭდით დამოწმებული არაუგვიანეს 28.05.2024 12.00 საათამდე.

მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ კომერციული შეთავაზებები განხილვას არ ექვემდებარება და უბრუნდება პოტენციურ მიმწოდებელს.

ყველა საჭირო დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და რუსულ ენებზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
AbashidzeN@batumiport.com

ტენდერის კატეგორია:

  • 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები
  • 42400000 ამწე და გადასაზიდი მოწყობილობები და მათი ნაწილები