ჩაბარების ვადა:

18 ივნისი 2024, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T22743 - ტენდერი 7,8,9 ნავმისადგომებზე სახანძრო ჰიდრანტების მონტაჟზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ბათუმის საზღვაო ნავსადგური აცხადებს ტენდერს 7,8,9 ნავმისადგომებზე სახანძრო ჰიდრანტების მონტაჟზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა #15.

კომერციული შეთავაზება სრულად უნდა შეიცავდეს ყველა საჭირო ინფორმაციას.

კომერციული შეთავაზება პოტენციური მიმწოდებლის მიერ წარდგენილია მომხმარებლის ოფისში დალუქულ კონვერტში, დეტალების და საკონტაქტო მონაცემების მითითებით, პოტენციური მიმწოდებლის ბეჭდით დამოწმებული არაუგვიანეს18.06.2024 12:00 საათამდე.

მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ კომერციული შეთავაზებები განხილვას არ ექვემდებარება და უბრუნდება პოტენციურ მიმწოდებელს.

ყველა საჭირო დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და რუსულ ენებზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:AbashidzeN@batumiport.com

ტენდერის კატეგორია:

  • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
  • 35100000 საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები