ჩაბარების ვადა:

29 იანვარი 2015, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T318 - კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა - სერვერი

კონკურსის აღწერილობა:

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით შპს. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) საქმიანობას ეწევა გერმანია-საქართველოს განვითარების თანამშრომლობის სფეროში. 

პროექტის ნომერი: 12.2144.9-004.00 
პროექტის სახელწოდება: კომუნალური განვითარების პროექტი სამხრეთ კავკასიაში 

დაგეგმილი გვაქვს შევისყიდოთ შემდეგი საქმიანობა/მომსახურება დანართი 1 - ის შესაბამისად. 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ა.წ. 01.05- დან გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების წარმომადგენლობა საქართველოში შემოსავლების სამსახურის ცნობა #652 ის საფუძველზე, სარგებლობს დღგ-ს გან გათავისუფლებით ჩათვლის უფლებით და შესაბამისად წარმოდგენილ შემოთავაზებაში უნდა იქნას მითითებული, რომ ის არ შეიცავს დღგ-ს თანხას.

მონაწილეობის მიღება:

ინტერესის შემთხვევაში გთხოვთ 29.01.2015-ის 18:00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება ამობეჭდილი სახით, ერთ კონვერტში საფასო შემოთავაზებით

გთხოვთ, შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ ქართულ და უცხოურ (გერმანული ან ინგლისური) ენებზე.  

დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება.

გთხოვთ კონვერტზე მიუთითოთ შემდეგი: 

- კომპანიის სახელწოდება
- საკონტაქტო პირის სახელი, გვარი
- საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, საკონტაქტო პირი)
- ტენდერის დასახელება - კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა/ სერვერი
- წარწერა “კონფიდენციალურია”
- გთხოვთ მოაწეროთ ხელი დალუქვის ადგილზე 

გთხოვთ შემოთავაზება დაიტანოთ თქვენი ორგანიზაციის ლოგოიან თავფურცელზე, დასვათ ბეჭედი და ხელმოწერა. 

აგრეთვე მიუთითოთ შემდეგი მისამართი: 

GIZ-ის რეგიონალურ ბიუროს სამხრეთ კავკასიაში 

ბატონ გიორგი ქურდაძეს
რუსთაველის გამზ. 42 / გრიბოედოვის ქ. 31ა
0108 თბილისი

მიუთითეთ ჩვენი ნიშანი 12.2144.9-004.00
და აგრეთვე ნომერი 91087013 

პროცედურული თუ ტექნიკური შეკითხვების შემთხვევაში მიმართეთ – შემოთავაზებების ჩაბარებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა: 

ქალბატონ ანა ჩხეიძეს
ტელ. ნომერი 995 32 2 201805
anna.chkheidze@giz.de 

შეგახსენებთ, რომ წესების დარღვევის შემთხვევაში თქვენი შემოთავაზება არ იქნება განხილული. 

შემოთავაზებების შეფასება სავარაუდოდ დამთავრდება 30.01.2015-სთვის. 

შემოთავაზებაში გთხოვთ მიუთითოთ მოწოდების უმოკლესი ვადები.

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

Easy Procurement